ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     KATOWICE: Zebranie sprawodawczo - wyborcze Kołą Miejskiego NR 12 SE i RP     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

KATOWICE: Zebranie sprawodawczo - wyborcze Kołą Miejskiego NR 12 SE i RP

W dniu 16 marca 2018 roku w sali konferencyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Koła Miejskiego Nr 12 w Katowicach SEiRP.

W zebraniu uczestniczyło 108 osób z tego 93 członków koła uprawnionych do głosowania i zaproszeni goście: Posłanka na Sejm RP Ewa Kołodziej z PO, Prezes ZG SEiRP Antoni Duda, Prezes ZW SEiRP w Katowicach Piotr Stypa, Przewodniczący Komisji Socjalnej Emerytów i Rencistów Policyjnych KWP podinsp. Krzysztof Szala, Przewodniczący ZZ Policjantów KMP w Katowicach kom. Jacek Prokop, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Edward Krzysztofik, Prezesi współpracujących kół :z Bytomia- Leszek Lorenc, Gliwic- Henryk Mikosz i Tych- Tadeusz Szkarłat.

Zaproszeni goście zabierając głos podziękowali za dotychczasową współpracę i życzyli dalszych sukcesów w działalności koła. Posłanka na Sejm RP z PO Ewa Kołodziej podziękowała za dotychczasową współpracę i wspólne działanie na rzecz poprawy praworządności w kraju wszystkim członkom Koła.Podkresliła,że po zmianie obecnej partii rządzącej opozycja/w tym PO/ anuluje ustawę represyjną z 16.12.2016r. Prezes ZG SEiRP Antoni Duda podziękował za dotychczasową pracę koła szczególnie za zaangażowanie w działaniach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.Zaznaczył,że Koło ma ogromne osiągnięcia wśród kół SEiRP w kraju.Prezes ZW SEiRP także podkreślił bardzo dobrą współpracę z Zarządem Koła i Koordynatorem.

W imieniu Komendanta Miejskiego Policji- kom.Jacek Prokop podziekował za dotychczasową dobrą współpracę i zaoferował dalszą pomoc dla Koła.

 Uchwałą Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Koła Miejskiego Nr 12 SEiRP w Katowicach za duże zaangażowanie w pracy koła i udzielanie bieżącej pomocy członkom Koła zostali wyróżnieni:

Medalem za zasługi dla Koła

1. insp.Paweł Barski Komendant Miejski Policji w Katowicach

2. Jerzy Brudnicki

3. Andrzej Chrostek

4. Antoni Duda Prezes ZG SEiRP Warszawa

5. Roman Hładun

6. Małgorzata Horska

 1. Renata Kłóskiewicz

 1. Ewa Macek

 2. Lucyna Misiar

 3. Małgorzata Szala Prezes OSTiAK SILESIA TAK ART TYCHY

/ wręczony zostanie na obchodach 5 lecia -21 maja br./

 

10. Kazimierz Szata

11. Jacek Przybylak

 

Medalem XXV Lecia Zarządu Głównego SEiRP

1. Henryka Chrostek

2. Ryszard Purzyński

3. Stefania Rozlach

4. Tadeusz Tomecki

 

Medalem XXV Lecia Koła nr 12 w Katowicach

1. Antonina Borgula

2. Ewa Stec

 

Honorową Odznak Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

1. Kazimierz Szata

Prezes Koła Ryszard Purzyński przedstawił sprawozdanie działalności koła za ostatnie cztery lata (link sprawozdania), a Jacek Przybylak zreferował sprawozdanie finansowe za ten okres.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze udzieliło dotychczasowemu Zarządowi Koła absolutorium.

W wyniku przeprowadzonych wyborów powołano nowy 11 osobowy Zarząd Koła:

 1. Ryszard Purzyński Prezes Zarządu

 2. Ewa Macek W-ce Prezes Zarządu

 3. Jacek Przybylak Sekretarz

 4. Renata Kłóskiewicz Skarbnik

 5. Józef Grygiel

 6. Jerzy Brudnicki

 7. Krzysztof Buchacz

 8. Andrzej Florczak

 9. Edward Krzysztofik

10.Kazimierz Szata

11.Zofia Skrzyńska

i

Komisję Rewizyjną

 1. Lucyna Misiara Przewodnicząca

 2. Anna Krasucka Z-ca Przewodniczącej

 3. Andrzej Denkowski Sekretarz

 4. Roman Gieszczyk członek

 

oraz wybrało delegatów na Walne zebranie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach:

 

 1. Ryszard Purzyński

 2. Antoni Duda

 3. Jerzy Brudnicki

 4. Krzysztof Buchacz

 5. Jacek Jędryszek

 6. Renata Kłóskiewicz

 7. Edward Krzysztofik

 8. Ewa Macek

 9. Jacek Przybylak

 

Plan działania nowego Zarządu omówiła Wice Prezes Ewa Macek, a Preliminarz budżetu przedstawiła Skarbnik Koła- Renata Kłóskiewicz.

Ponadto Ewa Macek jako śląski Koordynator emerytów i rencistów policyjnych,a także delegat FSSM RP,która uczestniczyła w wysłuchaniu i konferencji w Parlamencie Europejskim w Brukseli poświęconej „Represji wobec emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin”zrelacjonowała je obszernie.

W czasie zabrania podjęto 9 uchwał dotyczących koła i przebiegu samego zebrania.

 

W dalszym ciągu stronę internetową administruje- Jacek Świderski,

któremu za dotychczasową bardzo dobrą współpracę podziękowała Wice Prezes -Ewa Macek.

Na tym zebranie zakończono.

 

ZARZĄD KOŁA

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET