Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     PORZĄDEK WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w ZAKOPANEM w dniu 14.09.2018r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

PORZĄDEK WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w ZAKOPANEM w dniu 14.09.2018r.

PORZĄDEK
WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA  ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w ZAKOPANEM w dniu 14.09.2018r.

Przywitanie członków ZW i zaproszonych gości.
Powołanie sekretarza posiedzenia Z.W. w dniu 14.09. 2017 r. – Grażyna Waryszak
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków  -Edward Krzysztofik, Ewa Macek, Jacek Przybylak
Zapoznanie z protokołem z poprzedniego posiedzenia ZW w dniu 21.08.2018r.
Przedstawienie sprawozdania z pracy Prezydium Z.W. SEiRP                   w Katowicach.
Zapoznanie członków ZW z Projektem Regulaminu Zarządu Wojewódzkiego i poddanie go pod głosowanie.
Zapoznanie członków  ZW z Projektem Regulaminu Prezydium ZW Stowarzyszenia na lata 2018-2022 i poddanie go  pod głosowanie.
Zapoznanie członków ZW z Załącznikiem Nr 1 do regulaminu j.w.      dot. zadań kierunkowych dla poszczególnych członków Prezydium                  i poddanie go pod głosowanie.
Zapoznanie członków ZW z Załącznikiem Nr 2 do Regulaminu dot. powołania i zadań powołanych komisji problemowych w ramach Prezydium ZW Stowarzyszenia, i poddanie go pod głosowanie.
Zapoznanie ze złożonymi wnioskami o wyróżnienia i poddanie ich pod głosowanie. 
Informacja w sprawie programu pobytu na wycieczce w Zakopanem – Henryk Mikosz
Wolne wnioski.
 Podjęcie Uchwał
Zakończenie posiedzenia.


Projekt i wykonanie: InforpolNET