Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     XXX LAT POWOŁANIA KOŁA NR 13 SEiRP W JASTRZĘBIU-ZDROJU    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

XXX LAT POWOŁANIA KOŁA NR 13 SEiRP W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 

XXX LAT POWOŁANIA KOŁA NR 13 SEiRP W JASTRZĘBIU-ZDROJU 1993 - 2023

 

W dniu 18 listopada br. w restauracji „ Aperririf” w Godowie odbyła się uroczystość związana z obchodami Jubileuszu 30 – lecia Koła nr 13 w Jastrzębiu Zdroju .Na spotkanie zostali zaproszeni Członkowie naszego Koła , oraz goście : Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój Pani Anna Hetman , Komendant KMP w Jastrzębiu Zdroju podinspektor Tomasz Hynek, przedstawiciel emerytów Policyjnych Republiki Czeskiej Jaroslav Tomek, Wice Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Pani Sylwia Romaniuk i Członek Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Pan Andrzej Makowski, honorowy Prezes Zarządu Głównego w Warszawie Pan Henryk Borowiński,honorowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego w Warszawie Pan Wilhelm Grudzień, a także wieloletni opiekun naszego Koła Edward Krzysztofik. Z przyczyn niezależnych od siebie na uroczystość nie przybyli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach Mieczysław Skowron i obecny opiekun Koła Adam Ziobro przesyłając nam pozdrowienia.

Z ogromną satysfakcją i radością przywitał wszystkich obecnych Prezes Koła Bogdan Żabiński , wprowadzono Poczet Sztandarowy , który godnie reprezentował całą społeczność Stowarzyszenia, odśpiewano Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej następnie minutą ciszy uczczono wszystkich , którzy odeszli na Wieczną Wartę.

Rzecznik prasowy Koła Renata Żabińska przedstawiła całokształt osiągnięć w zakresie działalności , aktywności ,zaangażowania oraz  kreatywność członków Koła, która jest wynikiem wielu sukcesów . Ogromną satysfakcją w trzydziestoletniej historii naszego Stowarzyszenia jest podtrzymywanie kontaktu z dawnymi przyjaciółmi i współpracownikami służby. Utrzymywanie więzi i wzajemnego wsparcia, udzielenie pomocy w trudnych sytuacjach .Przez cały ten okres aktywność Koła rozszerzyła swoje działania integracyjne z pokrewnymi stowarzyszeniami emerytów służb mundurowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym , podnosząc w ten sposób rangę Stowarzyszenia. Nawiązaliśmy dobre relacje z władzami miasta Jastrzębia Zdrój od których pozyskaliśmy gadżety i książki którymi mogliśmy wyróżnić i obdarować Członków naszego koła. Udało nam się nawiązać bardzo dobre stosunki z kierownictwem służbowym Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju co zaowocowało wspólną organizacją obchodów 100 lecia Święta Policji, jak i w następnych latach byliśmy zapraszani jako Stowarzyszenie do współorganizowania z KMP w Jastrzębiu do organizacji i uczestnictwa w kolejnych uroczystościach. Umocniliśmy więź z OSP w Zebrzydowicach , gdzie odbywały się coroczne tzw „ dymfoki” , a działanie mamy dobre relacje z emerytami Policyjnym Republik Czech , gdzie organizowaliśmy wspólnie spotkania integracyjne. Turystyka, rekreacja połączona z wypoczynkiem jest znaczącą ofertą organizacyjną, stworzoną z myślą o naszych członkach. Następnie przedstawiono krótką historię powstania Naszego Koła nr 13 w Jastrzębiu Zdroju, którego pierwszym wybranym Prezesem był śp. Marian Kubasiak, a pierwsze oficjalne spotkanie członków odbyło się w Domu Działkowca „ Zacisze” w dniu 03.04. 1993 r. i liczyło 37 osób. Po chwili wspomnień i refleksji nastał czas na życzenia od zaproszonych gości, którzy życzyli kolejnych lat wypełnionych sukcesami i satysfakcji z podejmowanych działań. Wszyscy zebrani na uroczystym Jubileuszu zostali obdarowani pamiątkowymi medalami z okazji XXX – lecia Koła oraz zostały wręczone przez Panią Prezydent i Panią Sylwię Romaniuk wyróżnienia i odznaczenia tym , którzy pracowali na rzecz Koła i swoim zaangażowaniem dołożyli wszelkich starań aby nasze Koło się rozwijało. W dalszej części uroczystości jubileuszowej został wyświetlony przez Prezesa krótki filmik , który przygotował na tę okoliczność. Po zakończeniu części oficjalnej zaproszono wszystkich uczestników uroczystości do wspólnego poczęstunku i zabawy.

 

 

Tekst:Rzecznik prasowy Koła nr 13 w Jastrzębiu Zdrój

Foto:Mariusz Wulczyński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET