ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     CIESZYN: Marcowe walne zebranie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

CIESZYN: Marcowe walne zebranie

W dniu 27 marca 2017 r w cieszyńskim Kole Emerytów i Rencistów Policyjnych odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Przed rozpoczęciem oficjalnej części, uroczyście wręczono upominki dla par świętujących 50 lecie zawarcia związku małżeńskiego oraz dla członków obchodzących 80 i 70 urodziny. Dostojnym Jubilatom oprócz paczek - upominków złożono życzenia. Wręczono również w jednym przypadku Dyplom Zarządu Woj. S E i R P- jako wyróżnienie za włożony wkład pracy na rzecz Koła.
W części roboczej Prezes Józef Hanzel przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu oraz Koła za rok 2016r, skarbnik - Jolanta Ciemała przedstawiała sprawozdanie finansowe za rok 2016 , jak również przedstawiła preliminarz budżetowy na rok 2017. Józef Gorzelany- przew. Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli w Kole. Po dyskusji nad złożonymi sprawozdaniami, po przedstawieniu Planu Pracy na rok 2017 odbyło się głosowanie. Zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdania jak również Plan Pracy na rok 2017.Po wyczerpaniu porządku obrad, tradycyjnie już zaproszono wszystkich do wspólnego obiadu.


Tekst J. Hanzel /Zdjęcia J. Żyła

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET