Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     KATOWICE :Porozumienie koła nr 12 Katowice z Kołem nr 30 Częstochowa    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

KATOWICE :Porozumienie koła nr 12 Katowice z Kołem nr 30 Częstochowa

 

P O D P I S A N I E P O R O Z U M I E N I A K O Ł A M I E J S K I E G O N R 1 2

S E i R P w K A T O W I C A C H z K O Ł E M N R 3 0 S E i R P

w C Z Ę S T O C H O W I E i W S P Ó L N E Z W I E D Z A N I E

K L A S Z T O R U N A J A S N E J G Ó R Z E

W dniu 12.01.2019 r. Członkowie Zarządu Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach wraz z Członkami Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie spotkali się na Jasnej Górze,w celu zwiedzenia klasztoru.W wycieczce uczestniczyło ogółem-29 osób.

Dzięki uprzejmości Gospodarzy uczestnicy wycieczki zwiedzili Bazylikę i Kaplicę Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z XVII w..Należy podkreślić,że podczas zasłonięcia wym.Obrazu towarzyszą intrady(uroczysty hejnał).Jedną z 9-ciu melodii skomponowanych przez watykańskiego kapelmistrza -ks.Wawrzyńca Perossiego w 1908 r. gra zespół składajacy się z Ojców Paulinów. Ponadto Członkowie Koła SEiRP z Częstochowy okazali się bardzo dobrymi przewodnikami i zwiedziliśmy jeszcze: Salę Rycerską,Muzeum 600 Lecia,Arsenał(zbrojownię). Szczególne wrażenie wywarł na zwiedzających :Jasnogórski Poczet Królów i Książąt Polskich oraz obraz „Golgota Jasnogórska” autora -Jerzego Dudy-Gracza namalowany w latach 2000-2001.Dużym zainteresowaniem cieszył się Skarbiec z XVII w. z różnymi kosztownościami ze złota i srebra,w tym: kolekcja różańców składanych przez królów( Bonę i Jana III Sobieskiego).

Ukoronowaniem wspólnego pobytu zaprzyjażnionych 2 Kół SEiRP było wspólne zdjęcie na dziedzińcu klasztoru Jasnej Góry.Przechodząc przez kolejne Bramy: Matki Bożej Zwycięskiej, Matki Boskiej Bolesnej , Lubomirskich i Wałowej uczestnicy wycieczki zwiedzili fortyfikacje (wały) wokół klasztoru, pomnik Jana Pawła II(wys.ponad 4 m) oraz panoramę miasta Częstochowy w białej połaci śniegu.Uwieńczeniem pobytu na Jasnej Górze było zwiedzenie przepięknej,uroczej, ruchomej Szopki Bożonarodzeniowej,która wywarła na Gościach ogromne wrażenie.

Następnie grupa udała się do Restauracji „Ewita”w Częstochowie na uroczysty obiad i podpisanie Porozumienia o wzajemnej współpracy.Porozumienie zostało podpisane przez: Wice Prezes Zarządu Koła Miejskiego nr 12 SEiRP w Katowicach- Ewę Macek i Prezesa Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie- Konrada Ptaka.

Pow.Porozumienie dot.wzajemnej współpracy m.in.poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów,rencistow i ich rodzin,wzajemnej komunikacji w opracowaniu wprowadzania w życie inicjatyw zmierzających do zmiany niekorzystnych przepisów dla emerytów,rencistów i ich rodzin,aktywnym propagowaniu wśród Policjantów działań podejmowanych przez SEiRP na rzecz środowiska policyjnego.Ponadto zawarte Porozumienie dotyczy wspólnego organizowania:spotkań integracyjnych,wycieczek,wczasów krajowych i zagranicznych,imprez sportowo-oświatowych.

Spotkanie przebiegło do póżnych godzin wieczornych w bardzo miłej atmosferze i przepysznym obiedzie.Aż było żal odjeżdżać po dniu pełnym bogatych wrażeń.

Należy podkreślić,że Koleżanki i Koledzy z Zarządu Koła nr 30 SEiRP w Częstochowie przygotowali bardzo dobrze pod względem organizacyjnym wym.spotkanie integracyjne.

Zarząd Koła

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET