Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     JastrzębieZ: 100 LECIE Policji     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

JastrzębieZ: 100 LECIE Policji

 

OBCHODY STULECIA POLSKIEJ POLICJI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

W dniu 11 lipca 2019r. odbyła się podniosła uroczystość w Jastrzębiu-Zdroju, związana z przypadającą 24 lipca - setną rocznicą powołania Policji Państwowej przez Sejm II Rzeczypospolitej.

Zanim przejdę do zasadniczego wątku, podam kilka danych.

Obecnie służbę w Policji pełni 98711 funkcjonariuszy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. Perfekcyjność działań policjantów znajduje odbicie w samopoczuciu Polaków, gdyż 89% społeczeństwa czuje się bezpiecznie, a 75% pozytywnie ocenia pracę policjantów. Wysokie wskaźniki ocen pozytywnie motywują do służby aktualnych funkcjonariuszy, a nam - emerytom i rencistom policyjnym dają poczucie dumy, że nasi młodzi następcy, tak dzielnie sobie w służbie radzą.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych liczy 20 000 członków . Każdy emeryt i rencista wie, że policjantem jest się do końca. Uważam, że bardzo wielu z nas czuje się członkami wielkiej rodziny policyjnej. Policjanci w służbie czynnej korzystają w walce z przestępczością, z pomocy obywateli. Najbardziej cenią sobie wsparcie i pomoc ze strony emerytów. Zdają sobie sprawę, że ich poprzednicy mają potencjał w postaci zasobu wiedzy i doświadczenia, które nabyli służąc w tej formacji dwadzieścia lat i więcej. Zwykły obywatel nie zdaje sobie sprawy, że policjant w mundurze spełnia obowiązki na ulicy zarówno w 40 stopniowym upale, jak też 20 stopniowym mrozie, w dzień i w nocy, w niedziele i święta. Nie zawsze wie, że służba to praca niezwykła. My emeryci i renciści zaznaliśmy uroków tej służby i dlatego tak emocjonalnie jesteśmy związani z Policją i policjantami, bo wiemy ile mieliśmy satysfakcji służąc innym pomocą a jednocześnie z jakimi osobistymi wyrzeczeniami wiązała się codzienna służba i jak musieliśmy być odporni na stres. Okres młodości u większości każdego z nas, to piękny epizod życia. Lata naszej młodości związane są z mundurem i mile je wspominamy. Dlatego święto Policji jest naszym świętem, a jubileusz stulecia, jest także naszym jubileuszem. Dla mnie osobiście, odznaczonego w 2014r. Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, to honor i zaszczyt, że kierownictwo Policji o mnie pamiętało i uroczyście mnie zaprosiło. Bardzo miłe z ich strony.

Uroczystą akademię w Jastrzębiu-Zdroju zorganizował i prowadził Komendant Miejski Policji mł. insp. mgr Mirosław Jordan, który przywitał policjantów i członków ich rodzin oraz zaproszonych gości -  w imieniu własnym i w imieniu prezesa Koła Emerytów i Rencistów kol. Bogdana Żabińskiego. Były też kolejne miłe akcenty integracji pokoleniowej. Obok pocztu sztandarowego Komendy Miejskiej Policji, był także poczet sztandarowy Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W sali kinowej Jastrzębskiego Ośrodka Kultury na widowni dominowali policjanci z rodzinami, a drugą najliczniejszą grupą byli emeryci i renciści policyjni także z rodzinami. Po prostu każdy emeryt i rencista policyjny kto miał życzenie, mógł uczestniczyć w akademii a zaproszenie mieli wszyscy seniorzy policyjni. Bardzo to miły gest ze strony Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Mirosława Jordana i jego zastępcy mł. insp. Dariusza Zajdy i ukłon w naszą stronę - na miarę stulecia. Kolejnym wydarzeniem, który spotkał się z aplauzem widowni, było zaproszenie i uroczyste powitanie rodziny przedwojennego policjanta, a łzy wzruszenia jego córki były piękną oprawą uroczystej akademii, jako żywe nawiązanie do przeszłości.

Wśród gości byli m.in. Prezydent Miasta Anna Hetman, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach gen. Krzysztofa Justyńskiego, członkowie władz samorządowych, radni, oraz przedstawiciele organizacji i zakładów pracy i instytucji współpracujących. Swoją obecnością zaszczycił akademię Komendant Policji Czeskiej z Karwiny oraz młodzież jastrzębskich szkół.

 Podczas rozmów w kuluarach spotkałem się z powszechną opinią uczestników uroczystości spoza środowiska policyjnego, że impreza była perfekcyjnie przygotowana i wyśmienicie przeprowadzona, a wystąpienie Pana Komendanta Policji Mirosława Jordana (bez kartki), zawierające rys historyczny i aktualną tematykę policyjną wraz z podziękowaniami dla załogi  i członków ich rodzin, a także miłe słowa skierowane do seniorów policyjnych, były bez wątpienia dopełnieniem rangi wyjątkowego wydarzenia.

W imieniu własnym i koleżeństwa dziękuję kierownictwu Komendy Miejskiej Policji, ale także prezesowi Koła nr 13 SEiRP Bogdanowi Żabińskiemu za wkład pracy i umiejętność nawiązywania owocnej współpracy na szczeblu lokalnym. Moje gratulacje.

Henryk Borowiński - honorowy prezes Zarządu Głównego SEiRP

Jastrzębie-Zdrój, 11 lipca 2019r.

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET