Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     „ ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

„ ROLA SŁUŻB MUNDUROWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM”
 
GABRIELA  MORAWSKA STANECKA WICEMARSZAŁKINI SENATU  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
we współpracy  z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
                                                       Policyjnych w Katowicach
                                                         zapraszają na spotkanie
 
                      „ ROLA  SŁUŻB  MUNDUROWYCH   W  SPOŁECZEŃSTWIE  OBYWATELSKIM”
                       które odbędzie się  w piątek, 13 sierpnia  2021r. w  godz. 16.00 – 18.30, 
                        w  Wyższej Szkole Technicznej  przy ul. Rolnej 43  w  Katowicach 
 
                                                              Zaproszeni goście:
 
                        MICHAŁ KAMIŃSKI  -  WICEMARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                        MAREK  BALT  -            POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
                        ŁUKASZ  KOHUT   -      POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
                        ANDRZEJ  ROZENEK -  POSEŁ NA SEJM RP
                        TOMASZ  TRELA        -  POSEŁ NA SEJM RP
                        EWA  KOŁODZIEJ  -      POSŁANKA NA SEJM RP
                        MONIKA  ROSA  -         POSŁANKA NA SEJM RP
                        WOJCIECH  KRÓL  -      POSEŁ NA SEJM RP
                        MIROSŁAW  SUCHOŃ – POSEŁ NA SEJM RP 
                        JERZY  WOŹNIAK  -      WICEPREZYDENT MIASTA KATOWICE
                        ANDRZEJ  DZIEDZIC -  DZIENNIKARZ, REŻYSER, AUTOR FILMÓW:
                        „ LISTY ŚMIERCI” oraz  „ 19.X.2019r., WE WŁOCŁAWKU ”
                        ANTONI  DUDA  -    PREZES  ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW
                        i  RENCISTÓW POLICYJNYCH
                        MAREK DUKACZEWSKI- GENERAŁ BRYGADY SIŁ ZBROJNYCH RP
                        TADEUSZ  FRYDRYCH – GENERAŁ BRYGADY STRAŻY GRANICZNEJ
                        JAN PYRCAK -  GENERAŁ SłUŻBY WIĘZIENNEJ
                        ZDZISŁAW CZARNECKI – PRZEWODNICZĄCY FSSM RP
                        HENRYK  BUDZYŃSKI  -  SEKRETARZ GENERALNY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU 
                        ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
                        JANUSZ  KWIECIEŃ -  PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW 
                        i  RENCISTÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
                        MARIAN  SZŁAPA – PREZES BRACTWA MUNDUROWEGO
                        WŁODZIMIERZ  GIDZIELA – SZEF ŚLĄSKIEGO  KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI
                        MIECZYSŁAW  SKOWRON - OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW                                                
                        KATARZYNA MAJCHRZAK – OGÓLNOPOLSKI STRAJK KOBIET
                        RYSZARD  MĘDRZYK  -   PREZES  ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 
                        STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH  w  KATOWICACH  
                                                 
oraz emeryci, renciści służb mundurowych wraz z rodzinami  z woj. śląskiego, opolskiego i małopolskiego,  przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, prasa( dziennikarz- Piotr Jastrzębski z „Dziennika Trybuna”,  Video-Kod- Jacek Mykita).
Spotkanie poprowadzi Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska ZOW SE i RP w Katowicach.   
 
                                                           PROGRAM  SPOTKANIA
 
1. Uroczyste otwarcie spotkania
Gabriela Morawska Stanecka Wicemarszałkini Senatu RP, Senatorka RP
 
2. Premiera  filmu pt.” Oczekując na sprawiedliwość” – reżyser Danuta Beata Postnikoff- Moskalewicz dot. Represjonowanych Mundurowych- (ok.25 minut)
 
3. Minuta ciszy dla upamiętnienia zmarłych w  wyniku drastycznego obniżenia świadczeń emerytalno- rentowych
 
4. Wprowadzenie w tematykę spotkania – jego główne cele:
 
 
a. Integracja społeczeństwa i środowiska służb mundurowych , zwłaszcza emerytów wobec  
istniejących zagrożeń;
 
b. Zainteresowanie problemami emerytów służb mundurowych obywateli, a zwłaszcza      
parlamentarzystów oraz przedstawicieli administracji państwowej i organizacji     pozarządowych; 
 
c. Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy emerytów służb mundurowych w działaniach        
na rzecz obronności , bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;
 
d. Zapoznanie społeczeństwa z zagrożeniami dla jedności środowiska służb mundurowych 
i stabilności wynikających z praw nabytych;
 
e. Rola Służb Mundurowych w utrzymaniu praworządności w kraju – 
Ewa Macek – koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów  Policyjnych
( podczas spotkania  pokaz zdjęć z wspólnych działań Parlamentarzystów z Represjonowa-nymi Mundurowymi, SE i RP, FSSM RP );
 
5. Wystąpienie Wicemarszałka Senatu RP – Michała Kamińskiego, Senatora RP
 
6. Przedstawienie sytuacji emerytów i rencistów Służb Mundurowych i podejmowanie 
działań na Forum Sejmu RP -  Andrzej Rozenek -  Poseł na Sejm RP
 
7. Wręczenie odznaczeń ZG SE i RP  i  ZOW SE i RP w Katowicach wyróżnionym Gościom- 
Prezes ZOW SE i RP – Ryszard Mędrzyk i  Prezes ZG SE i RP – Antoni Duda ( asysta)
 
8. Wystąpienia zaproszonych Gości
 
9. Omówienie sytuacji prawnej Represjonowanych Mundurowych w świetle orzeczeń sądowych -  Przedstawiciele Zespołów  Prawnych:  FSSM RP  i  ZG SE i RP
 
10. Przedstawienie pytań, wniosków, propozycji przez uczestników spotkania
 
11. Podsumowanie spotkania
Gabriela Morawska Stanecka - Wicemarszałkini Senatu RP
 
12. Zakończenie spotkania
      

Projekt i wykonanie: InforpolNET