ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2016    /     MYSŁOWICE : Czas podsumowań i planów.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

MYSŁOWICE : Czas podsumowań i planów.

           W dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie koła terenowego nr 27 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach odbyło się walne zebranie członków, podczas którego podsumowano realizację zadań w minionym 2015 r. oraz nakreślono kierunki działania na rok następny.

Wśród zaproszonych gości byli Edward Lasok - Prezydent miasta Mysłowice, insp. Arkadiusz Więcek - Komendant Miejski Policji w Mysłowicach, Wiesław Tomanek - wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice, oraz Stanisław Wszołek - wieloletni przyjaciel i sympatyk koła. Władze wojewódzkie stowarzyszenia reprezentowali Piotr Stypa - prezes ZW oraz Jacek Jędryszek - skarbnik.

Zebraniu przewodniczył Mieczysław Skowron - prezes koła, przedstawiając sprawozdanie z jego działalności za miniony rok oraz plan pracy na bieżący 2016 r.

O stanie finansów koła za 2015 r. poinformowała Irena Rembek - skarbnik, przedkładając jednocześnie preliminarz budżetowy na 2016 r. Z wnioskami z przeprowadzonej kontroli zapoznał obecnych Ryszard Padewski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Po dyskusji, sprawozdania oraz plany pracy na rok bieżący przyjęte zostały jednogłośnie, co świadczy o właściwie realizowanych kierunkach i obszarach działalności koła.

Oprócz spraw organizacyjnych ważnymi punktami zebrania było wręczenie okolicznościowych medali z okazji 25 lecia koła, dyplomów za aktywność i zaangażowanie oraz legitymacji nowoprzyjętym członkom stowarzyszenia.

 

Zbigniew Ziomka

 

 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET