Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     APAEL.Prezesa ZW Katowic    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

APAEL.Prezesa ZW Katowic

A P E L

 

K o l e ż a n k i i K o l e d z y

Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach

 

 

Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemią koronawirusem i powiększającą się liczbą osób zainfekowanych proponuję, aby Zarząd Oddziału Wojewódzkiego SEiRP
w Katowicach i Zarządy Kół stały się „ Zarządami – Sztabami Kryzysowymi”

 

Głównym zadaniem będzie udzielanie niezbędnych informacji naszym członkom
o zagrożeniach. Pouczaniu o zachowaniu się w sytuacji zagrożenia, umiejętności odizolowania siebie i swojej rodziny oraz przestrzeganie zaleceń o unikaniu skupisk ludzkich lub zgromadzeń.

Z ramienia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego wszelkie informacje przyjmować będą wszyscy członkowie funkcyjni oraz rzecznik prasowy ZOW i administrator strony internetowej. Głównymi kierującymi akcją będą Sekretarz i Prezes ZOW i wszelkie publikowane informacje będą z nimi omawiane.

 

Kolegów Prezesów Zarządów Kół proszę o ustalenie numerów telefonów Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych obejmujących rejon działania Koła, numerów telefonów Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, numerów telefonów Straży Miejskiej oraz ustalenie czy prowadzą one działania pomocowe dla osób starszych będących w potrzebie.

Dane te mogą być potrzebne członkom, którzy będą potrzebowali pomocy takich służb.

Powyższe dane proszę przekazać na e-maila: sylwia.romaniuk@poczta.fm lub rychum4@wp.pl w celu jak wyżej.

 

Koledzy Prezesi!

Proszę o przekazanie informacji swoim koleżanką i kolegom z Koła, aby w okresie powiększania się ilości osób zakażonych sami zadbali o swoją izolację czy nawet dobrowolną kwarantannę. Jeżeli mają w pobliżu dzieci lub dorosłych wnuków to niech oni dokonują niezbędnych zakupów w sklepie czy aptekach. Zakupy powinny być pozostawiane pod drzwiami, aby nie dochodziło do osobistego kontaktu. Pracujące dzieci lub wnukowie nie wiedząc o tym mogą być nosicielami wirusa i przechodzić chorobę bezobjawowo. Natomiast kontakt z nimi dla osób starszych może być bardzo groźny. Dopilnujcie, aby własne dziecko nie stało się przyczyną tragedii.

Oczywiście są życiowe sytuacje wyjątkowe. Wówczas należy stosować gumowe rękawiczki, maseczki i środki do odkażania, oraz przestrzegać osobistej higieny.

 

Proszę kolegów o nawiązanie telefonicznego kontaktu ze swoimi członkami
w Kole w celu przekazania im ważnych informacji oraz ustalenia czy potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Osobom będącym w potrzebie proszę udzielić wsparcia i w miarę swoich możliwości służyć pomocą przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności.

Numery telefonów do wszystkich członków ZOW każdy z kolegów posiada.

Dodatkowo podaję swoje : - 722 121 050; - 722 148 441; - 519 340 130

 

Proszę przekonywać swoich członków, aby w przypadku zakażenia się zgłaszali Wam o tym fakcie. Również o zakażeniach członków swoich rodzin czy bliskich znajomych, z którymi mieli kontakt. Informacje takie proszę w umiejętny sposób przekazywać tym kolegom, którzy mogli mieć lub mogą mieć kontakt z chorymi. Informacje takie mają służyć zapobieganiu dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażeniom.

Informacje takie proszę również przekazywać do Sekretarza lub Prezesa ZOW.

W takich przypadkach, aby nikt nie zasłaniał się RODO, bo zdrowie i życie jest dobrem najważniejszym. Jesteśmy dorośli i doświadczeni przez służbę oraz własne życie.

 

Uwaga !

Jeżeli ktoś z kolegów ma możliwości zakupienia maseczek i gumowych rękawiczek w każdej, a najlepiej w dużych ilościach (np. kilka tysięcy).Zarząd Oddziału Wojewódzkiego sfinansuje zakup, a następnie za odpłatnością rozprowadzi dla Kół.

 

Podaję ustalone numery teflonów do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych :

 

-Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach - 32 351 23 00

-Powiatowa SSE Województwa Śląskiego Katowice – 32 257 04 04

-Powiatowa SSE w Sosnowcu – 32 266 28 23

- Powiatowa SSE w Jaworznie – 32 616 40 58

-Małopolska Wojewódzka SSE w Krakowie – 12 254 95 55

- Powiatowa SSE w Będzinie – 32 267 36 57

- Wojewódzka SSE w Kielcach - - 41 365 54 00

- Powiatowa SSE w Dąbrowie Górniczej – 32 262 38 12

- Wojewódzka SSE we Wrocławiu – 71 328 70 55

- Powiatowa SSE w Bytomiu – Punkt przyjęcia materiału biologicznego w Tarnowskich

Górach – Tarnowskie Góry – 32 284 26 20

- Wojewódzka SSE we Wrocławiu - 71 328 30 41

- Powiatowa SSE w Tychach – 32 227 62 15

- Wojewódzka SSE w Łodzi – 42 253 62 00

Proszę o nadsyłanie kolejnych danych.

 

Moje propozycje i apel o zachowanie szczególnej rozwagi to nie panika, lecz uświadomienie Wam poważnego zagrożenia, gdyż jesteśmy grupą wysokiego ryzyka zagrożenia.

Życzę wszystkim zdrowia i pomyślności. Abyśmy mogli jak najszybciej spotkać się na kolejnych posiedzeniach i wrześniowym wyjeździe do Ustronia.

 

Uwaga !

Ponieważ KWP w Katowicach jest zamknięta dla interesantów proszę o przekazywanie wniosków o dofinansowanie dla Kół oraz indywidualnych o zapomogi na adres Sekcja Socjalna Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
ul. Koszarowa 17 40-068 Katowice

 

 

 

Prezes

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

SEiRP w Katowicach

 

/-/ Ryszard Mędrzyk


Projekt i wykonanie: InforpolNET