ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     Spotkanie z Prezydentową Jolantą Kwaśniewską    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Spotkanie z Prezydentową Jolantą Kwaśniewską
Po otrzymaniu kilkunastu listów z życiorysami od kobiet pokrzywdzonych haniebną ustawą z 16 grudnia 2016 r. i wzruszającego Apelu z prośbą o spotkanie, Pani Prezydentowa  JOLANTA KWAŚNIEWSKA w dniu 13 czerwca br. przyjęła w biurze swojej Fundacji „Porozumienie Bez Barier”delegację przedstawicieli byłych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy,żon emerytowanych funkcjonariuszy oraz wdów po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych.
Tematem spotkania było omówienie negatywnych skutków wprowadzenia tej represyjnej ustawy,niezgodnej z Konstytucją RP,prawem polskim i prawem unii europejskiej oraz
przedstawienie warunków socjalno-bytowych rodzin mundurowych.Poruszono też zagadnie- nia związane ze stosunkiem Państwa do emerytów mundurowych,którzy swoją służbę już zakończyli.
Pani Prezydentowa JOLANTA KWAŚNIEWSKA zapewniła,że podczas spotkań będzie informować o represji,ze strony partii rządzącej,(która uchwaliła tę haniebną ustawę),wobec emerytów,rencistów inwalidzkich oraz wdów i sierot po funkcjonariuszach mundurowych.
Nadmieniła,że 10 pażdziernika br. w Katowicach będzie uczestniczyć w Kongresie Kobiet,na którzy serdecznie zaprosiła przedstawicielki delegacji.Pani Prezydentowa zwróciła szczególną uwagę na dużą aktywność i zaangażowanie Kobiet,które walczą o przywrócenie godności i honoru emerytowanym funkcjonariuszom oraz wdowom i sierotom po zmarłych funkcjonariuszach służb mundurowych.Zaznaczyła,że :„Siła jest w Kobietach”.
Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, miłej atmosferze,co jest zasługą Pani Prezydentowej.
Za zorganizowanie tak ważnego spotkania duże podziękowania należą się byłym Dowódcom BiuraOchrony Rządu: gen.bryg.Mirosławowi Gaworowi i gen.bryg.Pawłowi Marianowi Bielawnemu,którzy byli razem z nami.
Przedstawiciele delegacji serdeczne podziękowania kierują na ręce Pani Prezydentowej
JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ i Pana Prezydenta ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO.
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET