Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     N o t a t k a z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 15.10.2019     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

N o t a t k a z posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 15.10.2019
N o t a t k a
z  posiedzenia   Prezydium Zarządu Wojewódzkiego  SEiRP  w Katowicach w dniu 15.10.2019                                                                                                                                                          Posiedzenie prowadził Prezes Stowarzyszenia Ryszard  Mędrzyk, po zapoznaniu wszystkich uczestników zebrania z porządkiem obrad, który został przyjęty przyjęty jednogłośnie 
Prezes Ryszard   Mędrzyk  złożył sprawozdanie z przebiegu obrad  Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów  SEiRP w Płońsku w dniach 19-20.09.2019 r.                                                                                         Spotkanie było poświęcone  wprowadzaniu  zmian  w  nowym  Statucie Stowarzyszenia (w  chwili obecnej nadal obowiązuje  aktualny Statut).  Ponadto ,nie zapadły również żadne konkretne decyzje w kwestii  ubezpieczenia członków w PZU.  Nadal trwają  weryfikacje  stanu faktycznego. Możliwa konieczność wyłonienia nowego ubezpieczyciela.  
Kol. Ewa  Macek jako Komisarz Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego, który odbył się w tym roku  w dniach 31.08 – 08.09.r. w Soczewce k. Płocka, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka omówiła i oceniła przebieg pow. imprezy. Organizatorem Pleneru, już  po raz czwarty,  było Koło Miejskie SEiRP w Katowicach, które zaprosiło członków i sympatyków stowarzyszenia Silesia Tak Art w Tychach i członków SEiRP z woj. śląskiego. Nową   liczną grupą w tym roku na Plenerze byli emeryci z Wołomina.   Ogółem wzięło udział  60  uczestników  , w tym 26 twórców.  Z gości zaproszonych w uroczystym bankiecie i wernisażu poplenerowym byli: europoseł- Janusz Zemke, Członek Zarządu FSSM RP- i Henryk Grobelny, Dyrektor POKiS-Radosław Malinowski i Naczelnik Gabinetu KWP w Katowicach- mł. insp. Gabriela Socha. Organizacja pleneru-pobytu, bardzo bogaty program, prace twórców zostały bardzo pozytywnie i profesjonalnie ocenione przez włodarzy miasta Płocka i samych uczestników.
       Prezes  Ryszard  Medrzyk  omówił wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach, które odbyło się w dniach 13-15 września br.  w Suchej Beskidzkiej.  Odniósł się do finansów wycieczki i przebiegu programu pobytu  ( wycieczka po mieście, platforma widokowa, karczma Rzym, grillowanie, występ kapeli Góralskiej).   Kol. Sylwia Romaniuk  wysoko oceniła organizacje całej  imprezy wyjazdowej. Prezes poinformował ,że na posiedzeniu Zarządu poruszono temat weryfikacji naszych Komisji oraz  już kilkakrotnie dyskutowany temat delegacji  wyjazdowych członków Prezydium.  Po zapoznaniu się z wykazem delegacji przygotowanym przez skarbniczkę, nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości .  Nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości czy uchybień. Ponadto jak co roku  kwestia delegacji będzie przedmiotem kontroli  Wojewódzkiej Komisji rewizyjnej na początku 2019r.
  Kol. Piotr Stypa poinformował ,że w dniach 03-06.10.2019 r.  uczestniczył w  wycieczce   do Zakopanego  organizowanej przez Koło nr 7 w Gliwicach, w której brali udział również emeryci z Koła w Żorach.  Podsumował  wycieczkę jako bardzo udaną. 
   Kol. Henryk Mikosz, złożył propozycje  nowej organizacji  posiedzeń wyjazdowych zarządu wyłącznie w gronie członków zarządu  i ‘zaproszonych gości.’               
      Następnie kol. Ewa  Macek zabrała głos w sprawie podsumowania minionych wyborów parlamentarnych oraz o ustawie represyjnej. Poinformowała zebranych, iż Andrzej Rozenek i Michał Kamiński weszli do Parlamentu.  Żaden mundurowy kandydat  na posła nie dostał się do parlamentu.                                                                                                                                                                                              Wspomniała o powstałym filmie „Lista śmierci” dotyczącym osób represjonowanych, którzy zmarli po otrzymaniu decyzji o obcięciu im świadczeń. Zaapelowała , aby go obejrzeć i rozpowszechnić.
     Kol. Beata Wójcik zabrała głos i zaproponowała, aby na stronie internetowej stowarzyszenia  opisać wybory  z naszego okręgu, podać osoby ,które się dostały do Parlamentu.
     Prezes Ryszard Mędrzyk przypomniał ,że  upływającym terminie składania wniosków o wyróżnienia. Kol. Ewa Macek zwróciła się do Prezesów Kół-członków ZW o sporządzenie  wykazu (liczbowego) ,ile osób na ich terenie jest objętych ustawą  represyjną. Termin do końca listopada br.
     Kol. Sylwia Romaniuk omówiła przegląd dokumentacji  Kół SEiRP .
  W związku z przypadającą  w przyszłym roku  30 rocznicą powstania Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęto powołanie  zespołu  roboczego, który będzie odpowiedzialny za organizację  tych obchodów.   
 W skład  grupy ma wejść :  E. Krzysztofik, Sylwia Romaniuk, H. Mikosz,  A. Zioło,  B. Wójcik, P. Stypa. Przewodniczącym Zespołu jest  R. Mędrzyk.                                                                                                                 
Prezes R. Medrzyk  zaproponował  powołanie  zespołu  do przeprowadzenia kontroli dokumentacji  związanej ze  sprawozdawczością  i  planami pracy Kół Terenowych.   Wytypował Zespół w składzie: R. Mędrzyk, S. Romaniuk, G. Waryszak.     Propozycję poddano pod głosowanie, przyjęto jednomyślnie.
Kol. Adam Zioło zaproponował w ramach wolnych wniosków założenie w naszym Stowarzyszeniu  „ Księgi  Zasłużonych dla województwa Śląskiego”.  Edward Krzysztofik jako przewodniczący Komisji ds. wyróżnień opracuje regulamin przyznawania tego wyróżnienia. Propozycja zostanie omówiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego w dniu 10.12.2-19r.
Protokół z posiedzenia , który znajduje się w Zarządzie  Stowarzyszenia sporządziła Kol. Grażyna Waryszak

Projekt i wykonanie: InforpolNET