Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w dniu 28.05.2019r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w dniu 28.05.2019r.

PORZĄDEK

POSIEDZENIA ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH

w dniu 28.05.2019r.

 1. Przywitanie członków ZW i zaproszonych gości w osobach :

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński,

 • N-k Gabinetu K-dta Woj. mł.insp. Gabriela Socha

 • Przewodniczący Komisji socjalnej KWP K-ce – podinsp.. Krzysztof Szala

 • Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Informacji KWP

K-ce – Tomasz Pytlik

 • Przewodniczący NSZZ Policjantów Michał Szczęśniak,

 • Prezes ZG SEiRP Antoni Duda,

 • Przewodniczący WKR Krzysztof Debudaj

 • Wiceprzewodniczący WKR Ryszard Pietras

 • Sekretarz WKR Renata Kłóskiewicz

 • Członek WKR Krzysztof Górny

 • Wiceprezydent Federacji Służb Mundurowych Henryk Borowiński,

 • Honorowy Prezes ZW SEiRP – Piotr Stypa

 • Kapelan SEiRP Joachim Gondro

 • Honorowy Wiceprzewodniczący GKR – Wilhelm Grudzień

 • Członek Woj. Komisji Socjalnej KWP K-ce – Jerzy Brudnicki

 • Misiara Lucyna – przewodnicząca KR Koła Nr 12 Katowice

 • Kazimierz Szata – członek Koła Nr 12 Katowice

 1. Uczczenie minutą ciszy naszych kolegów i koleżanek należących do Stowarzyszenia, którzy odeszli w 2019 r. na wieczną wartę

 2. Odczytanie Uchwał i wręczenie odznaczeń : S. Romaniuk, R. Mędrzyk

 3. Udzielenie głosu zaproszonym gościom.

 4. Przerwa – 15 minut

 5. Powołanie sekretarza posiedzenia – Grażyna Waryszak,

 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków : Ewa Macek, Jacek Przybylak, Sylwia Romaniuk

 7. Informacja o działalności Komisji Socjalnej - podinsp.. K. Szala - przewodniczący

 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Prezydium ZW SEiRP w Katowicach za 5 miesięcy 2019 – Ryszard Mędrzyk

 9. Informacja w sprawie Ustawy Represyjnej – Ewa Macek

 10. Zapoznanie ze sprawozdaniem WKR w Katowicach – Krzysztof Debudaj

 11. Omówienie sprawozdania pokontrolnego GKR z Warszawy – Krzysztof Debudaj

 12. Omówienie wyjazdowego posiedzenia ZW do Suchej Beskidzkiej – 13-15.09.2019r. Ryszard Mędrzyk

 13. Ustosunkowanie się do pisma Prezesa Koła nr 16 w Piekarach Sląskich Piotra Budzynia – przedstawionego na poprzednim posiedzeniu ZW w Katowicach – Ewa Macek, Ryszard Mędrzyk

 14. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami.

 15. Podjęcie Uchwał

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie posiedzenia.

 

Tematy, które wynikną w trakcie posiedzenia ze strony ZW lub ze strony Prezesów Kół, czy też WKR zostaną omówione w ramach wolnych wniosków.

 

P R E Z E S

Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia

Emerytów i Rencistów Policyjnych

W Katowicach

Ryszard Mędrzyk

/podpis na oryginale/


Projekt i wykonanie: InforpolNET