Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Mysłowice: 19 września 2020 r    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Mysłowice: 19 września 2020 r

Mundur, honor, godność i świadczenia emerytalne w świetle Konstytucji RP i przepisów Unii Europejskiej

 

19 września 2020 roku w Mysłowicach z inicjatywy Pani Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka przy współudziale ZOW SE i RP w Katowicach odbyła się Konferencja pt „USTAWA REPRESYJNA SŁUŻB MUNDUROWYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP I PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ”.

Wśród zaproszonych Gości byli:

Andrzej Rozenek - Poseł na Sejm RP

Ewa Kołodziej - Posłanka na Sejm RP

Mirosław Suchoń - Poseł na Sejm RP

Zdzisław Czarnecki - Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Sławomir Matusewicz - Wiceprzewodniczący Komisji Prawnej Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Służby Granicznej

Henryk Majchrzak – gen. bryg.- Prezes Generałów Straży Granicznej

Adam Mazguła – płk dypl. rezer. Wojska Polskiego

Ryszard Mędrzyk - Prezes ZOW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Katowice

Jan Pyrcak – gen. -Prezes Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Bartłomiej Piotrowski- adwokat reprezentujący w Sądzie osoby represjonowane

Tatiana Aksamit – Wiceprezes ZBFOP

Bogusława Łukasiewicz – Sekretarz FSSM RP

oraz on-line

Marek Balt - poseł do Parlamentu Europejskiego

Spotkanie prowadziła Ewa Macek - koordynatorka woj. śląskiego Emerytów i Rencistów Policyjnych i Wiceprezeska ZOW SE i RP Katowice.

W spotkaniu uczestniczyli licznie przybyli emeryci i renciści służb mundurowych województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego.

Konferencję rozpoczęła Organizatorka Pani Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, przedstawiając aktualną sytuację emerytów mundurowych i ich rodzin w świetle wyroku SN z 16 września 2020 roku. Zwróciła także uwagę na aspekt pomocy psychologicznej niezbędnej zarówno dla represjonowanych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych jak również ich rodzin. Szerzej, w dalszej części konferencji tę tematykę omówiła Katarzyna Majchrzak, psycholożka, coach, Dyrektorka Biura Senatorskiego Gabrieli Morawskiej – Staneckiej. Jej wystąpienie koncentrowało się na omówieniu dominującego poczucia krzywdy oraz skutecznych sposobach radzenia sobie z tym stanem.

Bez wątpienia aspekt pomocy psychologicznej czy też „zwykłej” wrażliwości ludzkiej oraz empatii w stosunku do ludzi głęboko skrzywdzonych przez Państwo był dominujący wśród wszystkich uczestników podczas wspólnego oglądania filmu „19.X.2019 roku, we Włocławku” w reżyserii Andrzeja Dziedzica. Film wywołuje silne emocje, skłania do refleksji i pozostawia pytania: dlaczego doszło do tej ogromnej tragedii?, ile jest podobnych, o których nie wiemy? Po projekcji zapadła wymowna cisza . Film przedstawiający tragiczne losy małżeństwa Rutkowskich jest dostępny dla wszystkich na stronach FSSM i YouTube. Zachęcamy do obejrzenia tego wstrząsającego dokumentu reż.Andrzeja Dziedzica i dołączenia się do zbiórki pieniędzy dla Pani Rutkowskiej.

Eurodeputowany Marek Balt w trakcie połączenia on-line omówił szczegółowo swoje dotychczasowe starania dotyczące rozpowszechnienia sprawy odebrania świadczeń emerytalnych części mundurowych i ich rodzin w świetle „Ustawy o zmianie zaopatrzenia emerytalnego…..”zwanej przez rządzących dezubekizacyjną na arenie międzynarodowej . Oprócz wystąpienia w PE i petycji planuje zorganizowanie ponownego wysłuchania w Parlamencie Europejskim wiosną przyszłego roku. Niestety, termin musiał ulec zmianie z pierwotnie wyznaczonego na jesień 2020, z powodu Covid 19.

Wszyscy występujący podczas Konferencji zwracali uwagę na konieczność prowadzenia dalszych działań zmierzających do odzyskania odebranych świadczeń emerytalnych zarówno na drodze sądowej, jak również w przestrzeni ustawodawstwa polskiego . Niewątpliwie jest to wyjątkowo ważne nie tylko z powodu poczucia sprawiedliwości ale dla wszystkich, którzy z różnych powodów nie złożyli w terminie odwołań do sądu od Decyzji ZER obniżających świadczenia emerytalne.

Aspekty prawne bardzo rzeczowo omówił Bartłomiej Piotrowski- adwokat reprezentujący „mundurowych” w Sądzie. Zaprezentował nowe spojrzenie na rozliczenie Państwa z poprzednim ustrojem. Wyraźnie zaznaczył, że, jeżeli mowa jest o ewentualnych zarzutach karnych to, nie można w celu wyrównania krzywd używać przepisów z grupy ubezpieczeń społecznych. Również zwrócił uwagę na ograniczoną grupę, dla której wyrok SN jest istotny. To są osoby, które w terminie skutecznie złożyły odwołania.

Zarówno zaproszeni Goście, jak i przedstawiciele służb mundurowych zwracali uwagę na konieczność zachowania jedności, wzajemnej pomocy i upowszechniania wiedzy o kłamstwach zawartych w wypowiedziach rządzących, mających na celu odebranie godności i honoru funkcjonariuszom objętych ustawą represyjną. Dodatkowo artykułowano przekonanie, żeby nie powielać nazwy „ustawa dezubekizacyjna” a nazywać ją represyjną .

Wszystkim Gościom należą się ogromne słowa podziękowania za to, że są z nami od samego początku, za działania na rzecz walki o zmianę tej haniebnej ustawy, za deklaracje poparcia w imieniu partii, które reprezentowali oraz za pamięć o nas każdego dnia.

 

D Z I Ę K U J E M Y

Podczas konferencji w imieniu zaproszonych Gości poseł na Sejm - Andrzej Rozenek, a w imieniu pokrzywdzonych prowadząca spotkanie - Ewa Macek dziękowali wszystkim, którzy w spotkaniu nie uczestniczyli, a zasługują na ogromne podziękowania, są to :reżyser Andrzej Dziedzic, dziennikarze: Gazety Wyborczej , Wolnych Mediów i Onetu, Sędziowie i wszyscy , którzy każdego dnia odważnie mówią o naszej sprawie.

 

Tekst opr.

Beata Wójcik - Rzecznik ZOW SE i RP K-ce

Ewa Macek – Wiceprezeska ZOW SE i RP K-ce

Zdjęcia : Ewa Stec

 Relacja :  Relacja ze spotkania

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET