Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     wizytą u Komendanta Wojewódzkiego    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

wizytą u Komendanta Wojewódzkiego

Z wizytą u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

 

22 lutego 2024 roku na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Pana inspektora dr. Tomasza Michułki odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach.

W spotkaniu ze strony Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia udział wzięli: Mieczyslaw Skowron, prezes Zarządu Wojewódzkiego; Sylwia Romaniuk, Ewa Macek i Henryk Mikosz, wiceprezesi Zarządu Wojewódzkiego; Jerzy Brudnicki, członek Prezydium ZOW i zarazem członek Komisji Socjalnej KWP w Katowicach.

Podczas spotkania zlożono Panu Komendantowi gratulacje w związku z powołaniem na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji, wręczono list gratulacyjny oraz upominek.

W trakcie ciepłej i ciekawej rozmowy wymieniono informacje na tematy związane ze służbą w Policji, aktualnych wyzwań, zadań i problemów oraz pracą na rzecz emerytów i rencistów policyjnych, w tym spraw związanych z możliwością bezproblemowego korzystania z funduszu socjalnego KWP.

Komendant Wojewódzki Policji zapewnił nas o pomocy dla Stowarzyszenia ze strony Kierownictwa KWP na miarę posiadanych kompetencji i możliwości.

Spotkanie to utwierdzilo nas w przekonaniu, że tak jak dotychczas, możemy liczyć na dobrą współpracę i wsparcie ze strony Kierownictwa KWP, za co wyrażamy serdeczne podziekowanie.

Ze swej strony zapewniliśmy Pana Komendanta o wsparciu jego działań na rzecz utrzymania na wysokim poziomie bezpieczeństwa mieszkańcow aglomeracji śląskiej.

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjecia: Sekretariat KWP i Henryk Mikosz

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET