Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     IV SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

IV SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE

IV SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE

01 października 2018 r. w muzeum POLIN w Warszawie z udziałem delegatów z całej Polski oraz zaproszonych gości odbyła się IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ( OPS ).

Zasadniczym tematem Sesji była: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej. Obrady prowadziła przewodnicząca OPS, pani Krystyna Lewkowicz.

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: Małgorzata Kidawa – Błońska, wicemarszałek Sejmu; Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu; Michał Szczerba, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu; dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich; wiceprezes NIK; prof. Hanna Gronkiewicz – Waltz, prezydent m. st. Warszawy; dr Mariusz Saganowski, ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz przedstawiciele urzędów marszałkowskich, Związku Powiatów Polskich i Uniwersytetu Warszawskiego.

Ja będąc delegatem i uczestnicząc po raz trzeci w obradach reprezentuję zawsze Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego oraz Śląską Delegaturę OPS.

Dla mnie osobiście i nie tylko jednym z ciekawszych tematów i może najważniejszym to opieka geriatryczna, która w skali kraju jest ogólnie słaba, a pacjenci pozostawieni są najczęściej samym sobie. Ten problem będzie niestety narastał m. in. z powodu starzenia się naszego społeczeństwa. Dobrym przykładem systemowej opieki geriatrycznej są Niemcy, gdzie powstała sieć oddziałów geriatrycznych współpracujących z lekarzami rodzinnymi i opiekunami rodzinnym. To przynosi efekty. Aby w Polsce opieka geriatryczna była rozwijana i na przyzwoitym poziomie muszą pójść naciski społeczne ze strony pacjentów, potencjalnych pacjentów, środowisk skupionych w uniwersytetach III wieku, radach seniorów, organizacjach senioralnych i nie tylko. Najwyższy czas, by do takiego działania przystąpić. Siła ruchu senioralnego leży bowiem w jego jedności i współpracy.

Na zakończenie obrad w wyniku głosowania przyjęto Deklarację Programową IV Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów zatytułowaną: Seniorzy i przyszłość Polski, w której zawarto m. in. główne kierunki polityki senioralnej, stanowisko w kluczowych sprawach społecznych, a także uwagi dot. nie rozwiązanych problemów dotykających osoby starsze.

Obywatelski Parlament Seniorów za główny warunek skutecznego oddziaływania na kierunki polityki senioralnej uważa dalszy proces konsolidacji środowisk senioralnych, oparty o wspólne cele, programy i współdziałanie w ich realizacji.

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron ( delegat OPS ).

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET