ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     Obchody 20 lecia Krajowego Zarządu Emerytów i Rencistów Służby Więziennej    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Obchody 20 lecia Krajowego Zarządu Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

W dniu 16 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Jastrząb” w Poraju odbyła się uroczystość 20 lecia obchodów Krajowego Zarządu Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. Gospodarzami wym.spotkania byli: Przewodniczący KZ EiR SW-ppłk i Wice Prezydent FSSM RP - Janusz Kwiecień i W-ce Przewodniczący KZ i Przewodniczący Terenowego Koła w EiR SW przy Areszcie Śledczym w Katowicach -mjr w st.spocz.-Stanisław Jaguś.

Wśród zaproszonych gości byli: Poseł na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej-Ewa Kołodziej,Prezydent FSSM RP- płk w st.spocz.- Zdzisław Czarnecki i Sekretarz FSSM RP-Bogusława Łukasiewicz,Dyrektor Biura Emerytalnego CZSW- por.Wioletta Szostak, Dyraktor Okręgowy SW w Katowicach-ppłk Andrzej Baliński, Dyrektor Aresztu Śledczego SW w Katowicach-ppłk Grzegorz Janik, Członek Zarządu FSSM RP- Grzegorz Domaszewicz,W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ewa Macek i członkowie Terenowego Koła Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w Katowicach.

Spotkanie prowadził- W-ce Przewodniczący KZ i Przewodniczący TK EiR SW w Katowicach- Stanisław Jaguś.Na wstępie uczestników wym.spotkania zapoznano ze szczegółową genezą powstania i działalnością KZ i wym.Koła SW w Katowicach.Nastepnie zabrali głos goście.

Pani Poseł na Sejm RP-Ewa Kołodziej zaznaczyła,że od wielu lat uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez TK EiR SW w Katowicach.Zaznaczyła,że wym.Koło jest najlepiej zorganizowanym i zintegrowanym w Polsce.Jest to zasługa Przewodniczącego-Stanisława Jagusia.Nadmieniła,że wspierała,wspiera i wspierać będzie emerytów i rencistów służb mundurowych, w dalszym ciągu będzie zabiegać o przywrócenie im emerytur,rent inwalidzkich i rent rodzinnych ,których dotknęła ustawa z 16 grudnia 2016 r.

Z kolei Prezydent FSSM RP-Zdzisław Czarnecki w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę z KZ EiR SW, zwłaszcza z jej Przewodniczącym- Januszem Kwietniem.Zwrócił uwagę na integrację SW z innymi służbami należącymi do wym.Federacji,zwłaszcza Policji,Wojska.Nadmienił,że wzorując się na państwie niemieckim, w naszym kraju powinien być jeden związek zrzeszający wszystkie służby mundurowe a nie kilkaset różnych związków.W Niemczech to sprawdziło się,zintegrowało środowisko mundurowe.

Zaznaczyl,że wszystkie służby mundurowe powinny walczyć o swoją godność i honor,zwłaszcza emeryci,renciści,wdowy i sieroty dotknięte ustawą z 16 grudnia 2016 r. Pochwalił KZ EiR Służby Więziennej za aktywnośc w zbieraniu podpisów pod Inicjatywą Ustawodawczą dot.zmiany ustawy z 16.12.2016 r.,w wyniku której drastycznie obniżone zostały emerytury,renty inwalidzkie i renty rodzinne służb mundurowych.

W Liście skierowanym zarówno do KZ i TK EiR SW pogratulował wspaniałego Jubileuszu i życzył dalszej dobrej wspólpracy.

W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach -Ewa Macek pogratulowała Przewodniczącemu KZ EiR SW w Łodzi - Januszowi Kwiecień, W-ce Przewodniczącemu KZ i Przewodniczącemu Terenowego Koła EiR SW w Katowicach- Stanisławowi Jagusiowi i Członkom wym.Koła,przedstawicielom SW wspaniałego Jubileuszu.Oprócz wym.Jubilatów podziękowała także Pani Poseł na Sejm RP-Ewie Kołodzej i Prezydentowi i Członkom Zarządu FSSM RP- za współpracę,duże zaangażowanie, wspólne konferencje,spotkania dot.skutków wprowadzenia ustawy z 16.12.2016 r. wobec dotkniętych nią emerytów,rencistów, wdów i sierot środowiska mundurowego.

Podkreśliła duże zaangażowanie ze strony Przewodniczącego KZ EiR Służby Więziennej w Katowicach- Stanisława Jagusia i jego członków w zbieraniu podpisów pod wspomnianą IU dot.zmiany ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r..Nadmieniła,że woj.śląskie zajęło 2 miejsc e w kraju w zbiórce wym.podpisów.

Przedstawicielka ZW SEiRP w Katowicach odniosła się do odbytego 28 lutego br.wysłuchania w Europarlamencie w Brukseli dot.”Represji wobec służb mundurowych”,gdzie jednoznacznie Eurodeputowani podkreślili,że „każda zmieniająca się władza w kraju powinna mieć wielki szacunek dla ciężkiej,niebezpiecznej służby MUNDUROWYCH i traktować ich z GODNOŚCIĄ i HONOREM”.

Ewa Macek odczytała i wręczyła List z gratulacjami dla Jubilata-Stanisława Jagusia i jego Członków Koła podpisany przez Prezesa ZW SEiRP w Katowicach-Ryszarda Mędrzyka.

Na zakończenie podziękowała za zaproszenie.

Należy zaznaczyć,że głos zabierali także zaproszeni przedstawiciele Służby Więziennej.

Były także odznaczenia i dyplomy dla Emerytów i Rencistów SW.

Podniosłym akcentem wym.uroczystości było wręczenie z rąk:Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego KZ EiR SW medali „20 Lecia Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej” z Certyfikatem w podziekowaniu za współpracę i wsparcie działań na rzecz wym.Związku dla: Posłanki na Sejm RP – Ewy Kołodziej, W-ce Prezes ZW SEiRP w Katowicach-Ewy Macek,Dyrektorowi Okręgowemu SW w Katowicach-ppłk Andrzejowi Balińskiemu,Dyrektorowi Aresztu Śledczego SW w Katowicach-ppłk Grzegorzowi Janik oraz

2 Członkom wym.Koła SW.

Gospodarze wym.uroczystości-Przewodniczący KZ EiR SW-ppłk Janusz Kwiecień wraz z W-ce Przewodniczącym Terenowego Koła EiR SW przy Areszcie Śledczym w Katowicach- mjr Stanisławem Jagusiem podziękowali gościom spotkania za piękne,wzruszające życzenia i pogratulowali wyróżnionym Gościom i Członkom Koła SW.

Uroczystośc przebiegła w miłej i sympatycznej atmosferze.

 

W załączeniu zdjęcia.

 

Opr.Ewa Macek

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET