Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     25 lecie Koła SEIRP w Gliwicach.     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

25 lecie Koła SEIRP w Gliwicach.

W dniu 18 września 2017r. koło SEiRP w Gliwicach obchodziło 25 rocznicę powstania. Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Gliwicach- Bojkowie. Następnie udaliśmy się do lokalu „ Protos” w Knurowie gdzie członkowie naszego stowarzyszenia powitali zaproszonych gości :

 • - Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach nadkom. Mareka Bajcer

 • - I Zastępce Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach mł.insp. Mariusza Luszawski

 • - byłych komendantów KMP Gliwice

 • insp.mgr Teofila Marcinkowski

 • insp. Krzysztofa Sowula

 • - Komendanta Szkoły Policji Katowicach insp. dr Rafała Kochańczyk

 • - Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich mł.insp. mgr Marka Nowakowski

 • - Prezesa koła SEiRP w Zabru Marka Adamczyk

 • - Prezesa ZW SEiRP w Katowicach Piotra Stypa

 • - Prezesa Honorowego Zarządu Głównego SEiRP Henryka Borowińskiego

 • - przedstawicieli Wojska, Straży Granicznej oraz IPA

- emerytowanego Komendanta Policji Miejskiej w Svicie (Słowacja) Józefa Dluhy

Referat okolicznościowy oraz pismo od Komendanta Głównego Policji nadinsp.dr Jarosława Szymczyk odczytał Prezes naszego koła Henryk Mikosz.

Joannie Dudek wręczono Dyplom za pomoc w organizacji obchodów XXV -lecia koła.

Odznakę Honorową ZW SEiRP w Katowicach otrzymali :

Joanna Seweryn – kadrowa KMP w Gliwicach

 • Mariusz Luszawski – zastępca Komendanta Policji w Gliwicach

  Bronisław Olender – członek wspierający

 • Józef Dluhy – emerytowany Komendant Policji Miejskiej w Svicie na Słowacji

 • Jerzy Turczyn - członek koła

 • Jerzy Wyderka – członek koła

 

Historia koła

W dniu 18 września 1992 roku odbyło się w Gliwicach zebranie założycielskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wzieli udział przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego SEiR RSW oraz komendant KRP Gliwice podinsp. Ireneusz Kałuża. Ukonstytuował się wówczas zarząd koła Gliwice, na czele którego stanął Tadeusz

Falencki . Pełnił on funkcje prezesa koła od 1992r. do 1999r. Następnie funkcję tę pełniła Wanda Białas od 1999r. do 2005r. Nowym prezesem wówczas został Henryk Mikosz który pefni tę funkcje do chwili obecnej. Pierwsza siedziba koła usytuowana była w I Komisariacie Policji w Gliwicach . W 2004 roku koło otrzymało do dyspozycji pomieszczenia w budynku Komedy Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul, Powstańców Warszawy 12 gdzie działa do chwili obecnej. Szczegóły z historii koła, jego działalności, władz koła oraz członków dostępne są w broszurze „Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych – Koło Gliwice 1992-2017”

Waldemar Zygała

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET