Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     koło nr 31 Siemianowice Śląskie :Spotkanie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

koło nr 31 Siemianowice Śląskie :Spotkanie

 

SPRAWOZDANIE

 

Z SPOTKANIA INTEGRACYJNEGO W DNIU 05.09.2022 r.

KOŁA NR 31 STOWARZYSZENIA EMERYTÓW i RENCISTÓW POLICYJNYCH

w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH –

UROCZYSTE OTWARCIE LOKALU W SIEDZIBIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

Powyższe spotkanie odbyło się w kasynie KMP w Siemianowicach Śląskich, ogółem uczestniczyło 35 osób, zaproszeni goście i członkowie Koła nr 31 SE i RP w Siemianowicach Śląskich.

Na wstępie Prezes Zarządu Koła- EWA MACEK powitała zaproszonych gości:

- podinsp. MARCINA BUDZICH- Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Katowicach;

- podinsp. MICHAŁA SZYNOL- Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich

- mł. insp. WALDEMARA WIERZYCKIEGO – Z-cę Komendanta Miejskiego Policji

w Siemianowicach Śląskich;

- przedstawicielkę Rzecznika Prasowego KMP w Siemianowicach Śląskich;

- HENRYKA MIKOSZ – Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach

i członków Koła nr 31 SE i RP w Siemianowicach Śląskich.

Następnie były wystąpienia Gości.

Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji- podinsp. Marcin Budzich wręczył Prezes Zarządu Koła – Ewie Macek Godło RP do nowego lokalu Koła, jednocześnie życząc Zarządowi i Członkom wym. Koła prężnej działalności statutowej,osiągania kolejnych sukcesów w działalności na rzecz Seniorów Policyjnych i dalszej dobrej współpracy

z Kierownictwem KWP.

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich- podinsp. Michał Szynol wraz

z Zastepcą Komendanta Miejskiego Policji- mł.insp. Waldemarem Wierzyckim wręczyli Podziękowanie Pani Prezes- Ewie Macek za duże zaangażowanie w utworzenie nowego Koła nr 31

SE i RP w siedzibie KMP w Siemianowicach Śląskich i bardzo dobrą współpracę środowiska senioralnego z funkcjonariuszami Policji tut. Komendy.

Z kolei Wiceprezes ZOW SE i RP w Katowicach- Henryk Mikosz pogratulował Koleżance Ewie Macek, która pełni obowiązki Prezesa ZOW SE i RP w Katowicach ogromnej aktywności, życząc jednocześnie wszystkim członkom Koła kolejnych sukcesów w działalności na rzecz Seniorów.

Goście i członkowie Koła z wielkim zainteresowaniem obejrzeli lokal Koła, w którym pełnione są dyżury od lipca br. w każdą środę w godz. od 12-17-tej, przeznaczony na działalność statutową oraz tablicę informacyjną z działalności Koła nr 31 SE i RP w Siemianowicach Śląskich, którą podarowało Kierownictwo tutejszej KMP, w ramach wzajemnej dobrej współpracy.

Prezes Zarządu Koła- Ewa Macek podziękowała zaproszonym Gościom w imieniu Zarządu i członków Koła za dotychczasową ogromną pomoc, zaangażowanie w urządzeniu lokalu, ciepłe przyjęcie i zapewniła o wzorowej, wzajemnej współpracy z Kierownictwem KMP, NSZZ Policjantów, KWP, organizacjami pozarządowymi, samorządami.

Jednym z ważnych punktów pow. spotkania było uroczyste wręczenie przez Prezes Zarządu- Ewę Macek w asyście zaproszonych Gości odznaczeń: „Za Zasługi dla SE i RP

z Dyplomem”i „Honorowej Odznaki ZOW SE i RP w Katowicach” 8 członkom Koła, którzy od kilku lat aktywnie działają społecznie na rzecz naszego środowiska Seniorów Policyjnych, poprzednio w Kole nr 12 SE i RP w Katowicach.

Prezes Koła- Ewa Macek omówiła poszczególne działania od dnia utworzenia Koła, tj. od 31 maja 2022 r.: odnowienie i urządzenie lokalu w siedzibie KMP w Siemianowicach Śląskich, zebranie Zarządu Koła, wspaniałe spotkanie z pisarką Ewą Kassala, uczestniczenie członków Koła w obchodach Święta Policji w KMP w Siemianowicach Śląskich, złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem poległych Policjantów woj. Śląskiego a także wspaniały 3-dniowy wyjazd integracyjny członków 2 Kół SE i RP: z Częstochowy i Siemianowic Śląskich do Wisły. Należy zaznaczyć, że na zorganizowanie wym. wycieczki Zarząd Koła uzyskał środki od Prezydenta Miasta Katowice w postaci dofinansowania Małego Granta, za co ogromnie dziękuje.

Prezentację z 3-dniowego wyjazdu do Wisły i okolic przedstawił na wym. spotkaniu Członek Zarządu- Jacek Świderski i należy podkreślić, że cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Spotkanie zakończyła długa dyskusja na tematy związane z naszym środowiskiem Seniorów Mundurowych.

 

Opracowała: Ewa Macek

 

Zdjęcia: Krystyna Kuta, Jacek Świderski

autor prezentacji

z wycieczki do Wisły: Jacek Świderski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET