ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Polemiki, opinie i przemyślenia...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Henryk Borowiński : Uwagi do projektu zmian statutowych Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Henryk Borowiński : Uwagi do projektu zmian statutowych Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.
 Jastrzębie-Zdrój dnia 22 grudnia 2017r

 
Uwagi do projektu zmian statutowych
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

 
1. Brak spójności propozycji "ekspertów" z założeniami Prezydenta Federacji Zdzisława Czarneckiego.
2. Prezydent Federacji upatruje usprawnienie zarządzania w likwidacji prezydium i zmianie nazewnictwa (zamiast prezydent-przewodniczący), oraz ograniczenie wybieranych decydentów do czterech osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Nie dostrzegam w tych zmianach celu- usprawnienie zarządzania. Czyżby propozycja zmierzała do ograniczania demokracji w Federacji?
3. Terenowe Jednostki Organizacyjne (w skrócie zwane TJO). Pomysł nie do końca przemyślany, zawiera generalny mankament. Zakłada, że obejmować ma województwa, powiaty i miasta. Sfederowane organizacje - w swojej większości - nie mają swoich członków we wszystkich powiatach lub miastach. Przykładowo: Stowarzyszenie Generałów Policji, Stowarzyszenie Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej, czy Stowarzyszenie Komendantów Policji z siedzibą we Wrocławiu, Związek Emerytów Służby Więziennej, Straży Granicznej, czy Związek Emerytów i Rencistów Wojska Polskiego. Projekt przewiduje nadanie organizacjom TJO osobowości prawnej co nie oznacza samodzielności. Powinny być określone zakresy, a nie wprowadzać generalnej zasady pozbawienia samodzielności. Uważam, że koncepcje TJO powinny być poprzedzone badaniami sondażowymi reformowanej materii. Ponadto rozrost kierownictwa: centrala-województwo-powiat-miasto, przy ustawowej możliwości pobierania wynagrodzenia, może być źródłem napięć, osłabiających Federację. Czyli możemy osiągnąć skutek odwrotny do zamierzonego.
4. Finanse. Tutaj także uwidacznia się krótkowzroczność i dużo chciejstwa. Po pierwsze. Prowadzenie działalności gospodarczej w założeniu bardzo dobrze wygląda. Tylko pytam: na czym mamy zarabiać? Ochrona mienia już rynek zapełniony. Strzelnice dla Wojsk Obrony Terytorialnej? "Misiewicze" nas nie dopuszczą. Szkolenia też rynek jest zdefiniowany. A w ogóle obecnie nie ma dla nas klimatu politycznego do otwierania biznesu. Po drugie wiąże się z rozbudową pionu zarządzającego biznesem i zwiększeniem pionu techniczno-ekonomicznego. Podobnie jak ze strukturami terenowymi- należy poprzedzić analizą rynku i przedstawić biznes-plan.
5. Organizacja pożytku publicznego (OOP) w Federacji. Nie widzę możliwości pozyskiwania środków z odpisu 1% z tej prostej przyczyny, że gros organizacji wchodzących w skład Federacji prowadzi taką działalność i uwzględnia to w swoich statutach. Efekty finansowe mogą być mizerne. Jednocześnie możemy doprowadzić do konfliktu interesów pomiędzy Federacją a członkami Federacji.
Henryk Borowiński 

Projekt i wykonanie: InforpolNET