Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Plener w Ustroniu    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Plener w Ustroniu

 

S P R A W O Z D A N I E

 

Z POBYTU INTEGRACYJNEGO – OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU PLASTYCZNEGO pn:” BESKIDZKIE KLIMATY” w DW „GLOBUS” w USTRONIU

w DNIACH OD 28.08.2021r. DO 05.09.2021r.

 

Na pobycie integracyjnym w DW „Globus” w Ustroniu, ul. Turystyczna 6, w terminie od 28.08.- 05.09.2021r. przebywało 77 osób, w tym: 20 członków Koła Miejskiego nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z miasta Katowic, 18 zaproszonych twórców (malarze, pirograf, poeta) z całego kraju, m.in. z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Silesia Tak Art w Tychach, 12 członków Koła nr 30 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Częstochowy wraz z Prezesem- Konradem Ptakiem, 17 członków Koła SE i RP z Wołomina, 10 członków wym. Stowarzyszenia z woj. śląskiego, w tym Prezes ZOW SE i RP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk.

Głównym celem wym. zadania była integracja środowiska seniorskiego miasta Katowice z seniorami

z innych regionów kraju, a także pobyt wypoczynkowy pocovidowy, który z pewnością sprawił pozytywne oddziaływanie na uczestnikach (poprawa psychiki), w powiązaniu z warsztatami twórców amatorów ( członków i sympatyków Koła). W związku z powyższym wym. pobyt wypoczynkowy seniorów miał rangę Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego pn.”Beskidzkie Klimaty” i objęty został Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice- dr Marcina Krupy.

Organizatorem wym.Pleneru był Zarząd Koła Miejskiego nr 12 SE i RP w Katowicach, którego Prezesem jest- Ryszard Purzyński. Komisarzem Organizacyjnym Pleneru, już tradycyjnie jak w poprzednich latach - Wiceprezes Zarządu wym. Koła- Ewa Macek, która opracowała i czuwała nad przebiegiem programu wym. przedsięwziecia. Program ten został zrealizowany w 100 %. Noclegi i wyżywienie uczestników wym. turnusu były w DW „Globus” w Ustroniu-Jaszowcu, gdzie dużym udogodnieniem była odnowa biologiczna - bezpłatne korzystanie z basenu krytego. Wszyscy uczestnicy przyjechali na własny koszt. Motywem przewodnim integracji środowiska seniorów były 4 dniowe warsztaty w postaci pracy twórczej, 6 dniowa wystawa prac twórców zorganizowana w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu, ul. Daszyńskiego 28 , wernisaż poplenerowy ( prace wykonane na Plenerze) wraz z poczęstunkiem w dniu 03.09.2021r. w wym. MDK w Ustroniu, na który przybyli zaproszeni przez Zarząd Koła Miejskiego w Katowicach: pani Poseł na Sejm RP- Ewa Kołodziej, Pani Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Rodziny Urzędu Miasta Katowice- Małgorzata Moryń- Trzęsimiech, reprezentująca Pana Prezydenta Miasta Katowice – dr Marcina Krupę. Wśród licznych zaproszonych gości byli przedstawiciele: władz samorządowych i organizacji pozarządowych z Ustronia, prezeska Silesia Tak Art w Tychach - Małgorzata Szala, prezeska Stowarzyszenia Aktywni Silesia z Katowic, pisarka- Ewa Kassala, Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach- nadkom. Marcin Budzich, Komendant Komendy Miejskiej Policji w Katowicach- insp. Paweł Barski, insp. dr Gabriela Socha- Z-ca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, nadkom. Jarosław Bąk- I Z-ca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk, Sekretarz ZOW SE i RP w Katowicach- Sylwia Romaniuk, honorowy Prezes ZOW SE i RP w Katowicach- Piotr Stypa oraz sympatycy środowiska seniorskiego. Honory gospodyni MDK w Ustroniu pełniła- dyrektor Urszula Broda- Gawełek wraz z właścicielem galerii w Ustroniu- Kazimierzem Heczko. Bardzo interesująca okazała się prezentacja sylwetek Twórców i ich wykonane prace na wystawie i wernisażu poplenerowym, z którą można zapoznać się pod linkiem: https://youtu.be/S-ww7KWjEUA. Komisarz Organizacyjny Pleneru – Ewa Macek wraz z Prezesem Zarzadu Koła Miejskiego nr 12 Se i RP w Katowicach wręczyli im dyplomy, odznaczenia i pamiątkowe medale „Za zasługi dla Koła Miejskiego nr 12 SE i RP w Katowicach”, jednocześnie życząc im dalszej weny twórczej w poszukiwaniu pięknych pejzaży „babiego lata” w Beskidach.

Dyrekcja MDK „Prażakówka” w Ustroniu wraz z przybyłymi gośćmi bardzo wysoko oceniła organizację wym. wernisażu , wystawy, wieczoru poezji, a zaproszeni goście obdarowani zostali pięknymi pracami twórczymi z wym. Pleneru.

Należy zaznaczyć, że 03 września br. przed wernisażem w wym. MDK w Ustroniu odbyło się uroczyste spotkanie z pisarką światowej sławy- Ewą Kassala, której powieści oddają klimat i atmosferę zamierzchłej epoki- starożytnego Egiptu. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników turnusu, w tym twórców i także mieszkańców uzdrowiska Ustronia.

Pięknym podsumowaniem tego kulturalnego dnia była uroczysta kolacja na ok. 100 osób z tańcami w DW „Globus”do późnych godzin nocnych. Na kolacji tej wręczone zostały odznaczenia, listy podziękowania i prace twórcze zaproszonym gościom. Za dotychczasową wspaniałą współpracę Prezes ZOW SE i RP w Katowicach – Ryszard Mędrzyk wręczył Honorową Odznakę Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SE i RP w Katowicach nastepującym zaproszonym gościom: Małgorzacie Moryń Trzęsimiech- Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej i Rodziny Urzędu Miasta Katowice, Ewie Kassala- pisarce, Ewie Piaskowskiej- prezesce Stowarzyszenia Aktywni Silesia, Małgorzacie Szala- prezesce Stowarzyszenia Silesia Tak Art, a Prezydentowi Miasta Katowice- dr Marcinowi Krupie i Wice- Prezydentowi Miasta Katowice- Jerzemu Woźniakowi odznaczenia te zostaną uroczyście wręczone w terminie późniejszym w siedzibie Urzędu Miasta Katowice. Komisarz Organizacyjny Pleneru- Ewa Macek wraz z Prezesem Koła - Ryszardem Purzyńskim podziękowali Panu Prezydentowi Miasta Katowice- dr Marcinowi Krupie za objęcie Patronatem Honorowym wym. Pleneru i przyznanie dotacji na pow. przedsięwzięcie, Burmistrzowi Miasta Ustronia- Przemysławowi Korcz za promocję wym. wydarzenia w Beskidzie Śląskim, a zaproszonym gościom za przybycie i dotychczasową współpracę, zaangażowanie na rzecz środowiska seniorskiego. Wspaniale przebiegała wspólna zabawa-integracja uczestników Pleneru z przybyłymi gośćmi.

Ponadto inspirujące było spotkanie przy świecach i poczęstunku 30 sierpnia br. w MDK w Ustroniu

z poetą z Warszawy- „Coobusem”, czyli Tadeuszem Krzysztofem Knyziakiem, laureatem wielu nagród, którego liryczna poezja jest znana w całym kraju.

Oprócz twórczych warsztatów, spotkań kulturalnych, wystawy i wernisażu dla całej grupy zorganizowano 3 wycieczki. Wśród atrakcji była przejażdżka kolejką elektryczną w dniu 31.08.br. z DW „Globus” na Równicę

i z powrotem, bardzo ciekawa wycieczka autokarowa z przewodnikiem 02 września br. po dużej pętli Beskidu Śląskiego( Wisła, Istebna, Koniaków, przełęcz Kubalonka, zapora wodna, przełęcz- Salmopol, Szczyrk), zwiedzanie Cieszyna w dniu 04 września br. m.in., wzgórza zamkowego, Rynku i „Małej Wenecji”. Kolejną atrakcją była przejażdżka koleją linową na Czantorię i zwiedzanie woliery sokolniczej.

Wzorem integracji i wspaniałej zabawy środowiska seniorskiego członków z Katowic, woj. śląskiego, Wołomina i twórców z całego kraju były 2 spotkania grillowe w dniach: 29.08.br. i 01.09.2021r.,na które smakołyki przygotowała pani Dyrektor ośrodka- Sylwia Nowak, a przebiegały w miłej atmosferze i przy taktach wspaniałej muzyki .

Uczestnicy pobytu w DW „Globus” w Ustroniu bardzo dobrze ocenili organizację pow. przedsięwzięcia i zapowiedzieli chęć uczestnictwa w kolejnym wspólnym integracyjnym wyjeździe w przyszłym roku.

Pobyt wypoczynkowy - pocowidowy Seniorów w powiązaniu z warsztatami twórczymi- Plenerem bardzo zintegrował środowisko członków i sympatyków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych , Koła Miejskiego nr 12 w Katowicach. Włodarze miast: Katowic i Ustronia bardzo wysoko ocenili powyższe przedsięwzięcie, a zwłaszcza Ogólnopolski Plener Plastyczny pn. : ”Beskidzkie Klimaty”, objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice. Wielkie słowa uznania dla organizatora, zwrócono uwagę na duży profesjonalizm, a poziom prac twórców zastał wysoko oceniony i wyróżniony. Głównym celem wymienionego przedsięwzięcia była popularyzacja dorobku artystycznego środowiska twórców: m.in. członków Stowarzyszenia „Silesia Tak Art” oraz integracja przez sztukę z seniorami, sympatykami SE i RP, mieszkańcami i twórcami Beskidu Śląskiego, a także utrwalanie w twórczości piękna architektury i przyrody ziemi śląskiej, gór Beskidów i okolic.

Przedsięwzięcie to jednoznacznie potwierdziło, że współpraca z samorządami miast, organizacjami pozarządowymi może przyczynić się do wspólnej integracji środowiska Seniorów.

Należy podkreślić, że wszystkie te przedsięwzięcia miały miejsce przy obchodach 30 rocznicy powstania Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Wysoko został oceniony profesjonalizm Komisarza Organizacyjnego Pleneru- Ewy Macek, która wraz z Zarządem Koła po raz kolejny wykazała, że jest możliwe zorganizowanie tak wielkich przedsięwzięć, które integrują społeczeństwo obywatelskie. Plener ten przyniósł nowe znajomości i wymianę wielu doświadczeń w środowisku Twórców z członkami SE i RP zarówno woj. śląskiego i mazowieckiego. Aż było żal odjeżdżać!!!

 

Zarząd Koła Miejskiego nr 12 Se i RP w Katowicach jako organizator szczególne podziękowania za bardzo dobrą współpracę w organizacji Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego pt.”Beskidzkie Klimaty” objętego Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice kieruje do: Prezydenta Miasta Katowice- dr Marciny Krupy, Wiceprezydenta Miasta Katowice- Jerzego Woźniaka, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Rodziny UM Katowice- Małgorzaty Moryń-Trzęsimiech i pracownika tego wydziału- Gizeli Przeor, Burmistrza Miasta Ustronia- Przemysława Korcz, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu- Urszuli Brody- Gawełek, właściciela Galerii w Rynku Ustronia- Kazimierza Heczko, Wiceprezesa Stowarzyszenia Silesia Tak Art- Arkadiusza Konaszewskiego( twórcy z Częstochowy) oraz wszystkich Twórców, Dyrektor DW „Globus” w Ustroniu- Sylwii Nowak, Prezesa ZOW SE i RP w Katowicach- Ryszarda Mędrzyka.

 

W załączeniu zdjęcia z pleneru  https://seirp.katowice.pl/index.php/galeria/474-plener-w-ustroniu-fotoreportaz

 

Zdjęcia: Ewa Stec, Jacek Świderski

opracowała : Komisarz Organizacyjny Pleneru- Ewa Macek

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET