ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     Porządek posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w dniu 14 grudnia 2017 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Porządek posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego w dniu 14 grudnia 2017 r.

Porządek

posiedzenia Z.W. SEiRP w Katowicach w dniu 14.12.2017r.

 

 1. Wstęp do otwarcia posiedzenia Z.W. SEiRP. Uczczenie minutą ciszy zmarłych kolegów i koleżanki.

 2. Otwarcie posiedzenia i przywitanie członków Z.W., członków Prezydium, członków Komisji Rewizyjnej.

 3. Przywitanie zaproszonych gości w osobach :

 

 • Przewodniczący Sejmiku Woj. Śląskiego – Stanisław Gmitruk

 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach – insp. Krzysztof Justyński

 • Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda

 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach – insp. Rafał Kochańczyk

 • Przewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego – Michał Szczęśniak

 • Honorowy Prezes Zarządu Głównego – Henryk Borowiński

 • Naczelnik Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego – podinsp. Gabriela Socha

 • Kapelan Policji – Joachim Gondro

 • Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna - Teresa Bracka

 • Przewodnicząca Krajowego Związku Pracowników Policji – Danuta Hus

 • Przewodnicząca Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Policji – Alicja Zając

 • Przewodniczący Komisji Socjalnej – podinsp. Krzysztof Szala

 • Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – Wilhelm Grudzień

 • Szef Zespołu Emerytalno-Rentowego Katowice – Ilona Semczuk

 1. Przywitanie przedstawicieli Służb Mundurowych w osobach :

 • Prezes Zarządu Koła EiR Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach - mjr w st.spocz. Stanisław Jaguś

 • Prezes Zarządu Wojewódzkiego EiR Pożarnictwa RP –

st.ogn.w st.spocz. Roman Szłapa

 • Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Ryszard Bielan

 • Prezes Zarządu Woj. Żołnierzy Wojska Polskiego – ppłk.w st.spocz. Edward Zaręba

 • Prezes Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – płk.pilot Zbigniew Dąbrowski

 

 1. Odczytanie Uchwał o wyróżnieniach i wręczenie odznaczeń – K. Kowalik

 2. Udzielenie głosu zaproszonym gościom.

 3. Udzielenie głosu Kapelanowi Joachimowi Gondro.

 4. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń świąteczno-noworocznych.

 5. Zaproszenie do obiadu wigilijnego.

 6. Przerwa – 15 minut

 7. Na sekretarza posiedzenia powołuje się – S. Romaniuk

 8. Do Komisji Uchwał i Wniosków powołuje się : E. Krzysztofik, A. Jądro, R. Purzyński

 9. Sprawozdanie z działalności Prezydium za okres II połowa września – grudzień 2017 r. – P. Stypa

 10. Informacja z działalności Komisji Socjalnej i w sprawach o ubezpieczeniach – J. Brudnicki

 11. Informacja z działalności Komisji ds. pożytku publicznego - E. Lesiewicz

 12. Informacja o stanie finansów – J. Jędryszek

 13. Informacja na temat posiedzenia ZG SEiRP w Warszawie, które odbyło się w dniach 26-29.10.2017 r. w Gołaszewie. – M. Skowron

 14. Dyskusja nad sprawozdaniami i informacjami.

 15. Wolne wnioski.

 16. Podjęcie Uchwał.

 17. Zakończenie świąteczno-wigilijnego spotkania.

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET