Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Centralne uroczystości XXV lecia Z Ei RS G w Kostrzynie nad Odrą -9 września 2023 r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Centralne uroczystości XXV lecia Z Ei RS G w Kostrzynie nad Odrą -9 września 2023 r.

Centralne uroczystości XXV lecia Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej w Kostrzynie nad Odrą -9 września 2023 r.

W dniu 9 września 2023 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyły się centralne uroczystości XXV lecia Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości. Z ramienia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w uroczystościach udział wzięły Wiceprezeski ZOW SEiRP w Katowicach Sylwia Romaniuk i Ewa Macek. W imieniu Prezesa ZOW SEiRP w Katowicach - Mieczysława Skowrona został odczytany i wręczony Prezesowi ZG SEiR SG – Sławomirowi Matusewiczowi pamiątkowy grawerton. Ewa Macek w wystąpieniu podziękowała za zaproszenie, dotychczasową współpracę, życząc Zarządowi, Koleżankom i Kolegom dalszych owocnych wyników w działalności statutowej i życiu osobistym. Kol. Ewa Macek za dotychczasową współpracę ze Związkiem Emerytów i Rencistów SG , znalazła się wśród wyróżnionych i odznaczona została Odznaką „Zasłużony dla Związku”. Doniosłym akcentem uroczystości było odznaczenie Sztandaru Związku „Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Przebieg uroczystości uświetnił występ orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z pokazem musztry paradnej, wykonaniem piosenki „Na strażnicy” oraz obecnej pieśni reprezentacyjnej Straży Granicznej „Na straży granic”. Oficjalna część uroczystości odbyła się na Rynku Kostrzyna nad Odrą.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości jej uczestnicy przemieścili się do Muzeum Twierdzy Kostrzyn, gdzie w sali multimedialnej odbyła się projekcja filmu pt. „Historia Związku”.

Następnie przy Muzeum na terenie Urzędu Miasta Kostrzyn przedstawiciele ZEiR SG posadzili „Dąb Pamięci”. Po czym zaproszono uczestników i gości do zwiedzenia Muzeum Twierdzy Kostrzyn, gdzie mieszczą się pozostałości kilkuwiekowego fortu wojskowego z fosą i bastionem mieszczącym wystawy na temat II wojny światowej. Po zwiedzaniu odbyło się spotkanie integracyjne.

Treść i zdjęcia Sylwia Romaniu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET