ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     Inauguracja Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów II kadencji    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Inauguracja Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów II kadencji

3 października 2016 r. w Warszawie po raz drugi zebrał się Obywatelski Parlament Seniorów (OPS). Organizacje senioralne i rady seniorów z całej Polski wybrały prezydium oraz 460 delegatów na trzyletnią II kadencję OPS. Sesja plenarna rozpoczynająca II kadencję OPS była najważniejszym wydarzeniem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, a zarazem kontynuacją zainaugurowanej w sali posiedzeń Sejmu RP w dniu 1 października 2015 roku I kadencji OPS.

Powołanie w Polsce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów jest unikalną w świecie formą partycypacji seniorów w budowie społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z władzami publicznymi w zakresie tworzenia rozwiązań na rzecz godnego, zdrowego i aktywnego życia osób starszych.

Ideą OPS jest neutralność polityczna i światopoglądowa oraz otwartość na merytoryczną współpracę z władzami publicznymi, w tym organami samorządu terytorialnego, a także partnerami społecznymi.

Celami Obywatelskiego Parlamentu Seniorów są: stałe monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów dotyczących osób starszych.

W inauguracyjnym posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji wzięli udział: prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz, była premier RP Ewa Kopacz, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Michał Szczerba oraz były minister Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz.

Delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów II kadencji z Mysłowic byli Jan Dziedzic i Antoni Lasota reprezentujący Mysłowicką Radę Seniorów oraz Mieczysław Skowron, przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa śląskiego.

 

Zbigniew Ziomka - na podstawie relacji Mieczysława Skowrona

Zdjęcia Mieczysław Skowron

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET