Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewodzkiego SEiRP w Katowicach    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewodzkiego SEiRP w Katowicach

Uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewodzkiego SEiRP w Katowicach

12 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach, składające się z części uroczystej i roboczej.

Uroczystą część spotkania otworzył Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Mieczysław Skowron, który przywitał zaproszonych gości, przybyłych członków Zarządu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Wśród zaproszonych gości byli:

 • nadinsp. Roman Rabsztyn, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach,

 • mł.insp. Dariusz Kwieciński, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Katowicach,insp. Rafał Stanek Dowódca Oddziału Prewencji KWP Katowice,

- podinsp. Krzysztof Szala, Przewodniczący Komisji Socjalnej w KWP Katowicach,

- ks. por. Joachim Gondro Kapelan Policji Diecezji Gliwickiej,

- ppłk w st.spocz. Ryszard Samojluk , Przewodniczacy KZ EiR Służby Więziennej,

   • Roman Szłapa, Prezes ZW ZEiR Pożarnictwa RP,

   • Sławomir Matusewicz, Prezes ZG ZEiR Straży Granicznej w Warszawie,

   • Wilhelm Grudzień, Honorowy Wiceprzewodniczacy GKR w Warszawie,

   • Agata Luboń, Kierownik ZER MSWiA w Katowicach,

   • Danuta Hus, Przewodnicząca Krajowego Związku Pracowników Policji w Katowicach,

- Kinga Misztela, Przewodnicząca WZZ Pracowników Policji w Katowicach,

- Piotr Stypa, Honorowy Prezes ZOW SEiRP,

- Krzysztof Debudaj, Przewodniczący WKR SEiRP w Katowicach,

- Mirosława Krzysztofik, członek WKR SEiRP w Katowicach,

- Bogdan Buliński, członek WKR SEiRP w Katowicach.

Prezes Mieczysław Skowron zaproponował uczczenie chwilą ciszy emerytów i rencistów policyjnych, którzy odeszli na tzw. „wieczną slużbę” oraz policjantów, którzy zginęli na slużbie.

Następnie wręczono medale okolicznościowe z okazji XXX lecia SEiRP w Katowicach Ryszardowi Samojlukowi ze Służby Więziennej i insp. Rafałowi Stanek Dowódcy Oddziału Prewencji KWP w Katowicach. Wiceprezes ZOW SEiRP, Sylwia Romaniuk otrzymała z rąk Sławomira Matusewicza Prezesa ZG Związku EiR Straży Granicznej Odznakę - „ Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej”. Identyczną odznakę prezes Sławomir Matusewicz przekazał prezesowi ZOW, Mieczysławowi Skowronowi z prośbą o przekazanie jej prezesowi ZG SEiRP, Antoniemu Dudzie.

W dalszej części spotkania kapelan Policji, ks. Joachim Gondro swoim wystąpieniem wprowadził uczestników w uroczystość opłatkową , złożył życzenia świąteczne przybyłym na spotkanie i ich rodzinom. Zaproszeni goście zabrali głos dziękując za owocną całoroczną współpracę i składając życzenia świąteczne oraz noworoczne. Prezes Mieczyslaw Skowron odczytał list okolicznościowy, nadeslany przez Komendanta Szkoly Polici w Katowicach, po czym oglosil przerwę w obradach i zaprosił wszystkich na okolicznościowy poczęstunek. Na tym zakończono część uroczystą spotkania.

Po przerwie przestąpiono do roboczej części posiedzenia ZOW SEiRP w Katowicach. Prezes ZOW SEiRP w Katowicach Mieczysław Skowron ponownie przywitał wszystkich zebranych oraz zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który zostal przyjety. Podczas obrad przyjeto uchwały istotne z punktu widzenia dzialalności ZOW, poruszono szereg bieżących kwestii i problemow natury organizacyjnej (szczegóły w protokole z posiedzenia ZOW).

Tekst: Mieczyslaw Skowron

Zdjecia: Wydział Gabinet KWP w Katowicach

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET