Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Siemianowicach Śląskic Koła Nr 31 - Zebranie Roczne    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Siemianowicach Śląskic Koła Nr 31 - Zebranie Roczne

W dniu 21.03.2024 roku dzięki bardzo dobrej współpracy z Łowczym Okręgowym PZŁ- Michałem Gawdzik, na terenie Strzelnicy Myśliwskiej ZO PZŁ w Siemianowicach Śląskich odbyło się Zebranie Roczne Koła Nr 31 SE i RP w Siemianowicach Śląskich. Oprócz 36 członków Koła obecni byli zaproszeni goście: II Wiceprezydent Miasta Siemianowice Śl.- Beata Gałecka, Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śl.- insp. Waldemar Wierzycki, I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śl.- mł. insp. Piotr Bańka, Wiceprezes ZG SEiRP i Prezes ZOW SEiRP w Katowicach- Mieczysław Skowron, Wiceprezes ZOW SEiRP w Katowicach- Sylwia Romaniuk (Prezes Koła Nr 27 i opiekunka naszego Koła),Prezes Koła Nr 30 SEiRP w Częstochowie- Konrad Ptak, Sekretarz Koła Nr 30 SEiRP w Częstochowie- Czesława Konieczna, Rzecznik prasowy KMP w Siemianowicach Śl. - nadkom. Tatiana Lukoszek, i Prezes ZTE w Siemianowicach Śl.- Jacek Panasiuk.

Po przywitaniu gości i obecnych członków Koła wybrano prowadzącą Zebranie- Prezes Zarządu Koła- Ewę Macek, powołano protokolantów: Iwonę Świderską i Jacka Przybylaka, Komisję Rewizyjną, Komisję Skrutacyjną i Komisję Wniosków i Uchwał. Przyjęto porządek zebrania, a Jacek Przybylak przedstawił Regulamin przebiegu zebrania i Protokół z poprzedniego Zebrania Rocznego.

Prezes Ewa Macek przedstawiła Sprawozdanie finansowe za 2023 r.( prezentacja) i wspólnie z Wiceprezesem- Michałem Szynolem oraz Sekretarzem Jackiem Przybylakiem przedstawili bardzo szczegółowo sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w 2023 roku( prezentacja).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła Andrzej Denkowski omówił sprawozdanie Komisji z kontroli działalności Koła w 2023 r. wnioskując o jego przyjęcie ( prezentacja).

Po przedstawieniu zebranym sprawozdań za ubiegły rok zabrali głos zaproszeni goście gratulując osiągnięć Koła i dziękując za dotychczasową współpracę.

W czasie przerwy uczestnicy mogli posilić się cateringiem, który przygotował niezawodny właściciel Kasyna z KMP w Siemianowicach Śl. i zaprzyjaźniona firma z Chorzowa jak również obejrzeć prezentację - wspomnienia z ubiegłorocznego Pleneru w Zwierzyńcu.

W drugiej części zebrania Jacek Przybylak i Ewa Macek przedstawili Plan Pracy Zarządu Koła na 2024 r.( prezentacja) a Ewa Macek zapoznała z Preliminarzem Budżetowym na ten rok ( prezentacja), natomiast Jacek Świderski zapoznał obecnych z prowadzoną przez niego w Kole stroną internetową.

Wiceprezes Zarządku Koła- Robert Piętka zapoznał wszystkich z aktualną sytuacją dot. Ustawy Represyjnej, zwracając uwagę, że wiele osób nie ma jeszcze rozstrzygniętych spraw sądowych w I Instancji.

W czasie zebrania podjęto 17 uchwał i zakceptowano przedstawione wnioski. Prezes Zarządu Koła- Ewa Macek poinformowała Zebranych o nowej siedzibie Koła w KMP i jednocześnie podziękowała Komendantowi Miejskiemu Policji w Siemianowicach Śl.- insp. Waldemarowi Wierzyckiemu za zaangażowanie w jej adaptacji, a Członkom Koła, za bardzo aktywną pracę przy remoncie lokalu. Po zapoznaniu się z protokołami Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków zebranie zakończono, które przebiegło zgodnie z Statutem SE i RP i w bardzo miłej atmosferze.

 

oprac. Ewa Macek i Jacek Świderski

zdjęcia: J.Świderski, M.Szynol i K.Kuta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET