ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2016    /     GLIWICE : Święto Policji    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

GLIWICE : Święto Policji

W dniach 19 lipca 2016r. tegoroczne obchody Święta Policji w garnizonie śląskim odbyły się w Gliwicach i połączone zostały z nadaniem Sztandaru gliwickiej komendzie. Po mszy w samo południe w katedrze pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła, policyjny Pododdział Honorowy Policji z pocztami sztandarowymi jednostek, przy akompaniamencie Orkiestry KWP w Katowicach, przemaszerował na Plac Krakowski, gdzie odbył się apel. Dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. dr. Jarosławowi Szymczykowi, który przeprowadził przegląd oddziałów. Podczas uroczystym nadaniu sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach gwoźdź wbijali Komendant Główny Policji nadinsp. dr. Jarosław Szymczyk , przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z Komendantem Miejskim nadkom. Markiem Bajcer, prezes koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Gliwicach Henryk Mikosz, Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz wójtowie gmin powiatu gliwickiego. Oficjalna część obchodów tegorocznego Święta Policji zakończyła się uroczystą defiladą i pokazem musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry KWP w Katowicach.

W.Zygała

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET