Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     posiedzenia Zarządu ZOW    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

posiedzenia Zarządu ZOW

Lipiec 2021

W związku z wyznaczeniem terminu Posiedzenia Zarządu ZOW SEiRP w Katowicach, zgodnie

ze Statutem zostały umieszczone na stronie internetowej Notatki z posiedzeń Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach.

Protokoły z posiedzeń i załączniki do nich znajdują się do wglądu dla członków Stowarzyszenia w siedzibie ZOW SEiRP w Katowicach przy ul. Lompy 19, w trakcie dyżurów (każdy wtorek od godz.10)

Dodatkowo została opublikowana” Notatka ze spotkania zespołu roboczego do organizacji obchodów XXX-lecia powołania ZOW SEiRP w Katowicach”


Projekt i wykonanie: InforpolNET