Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach 28 marca 2023     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach 28 marca 2023

Posiedzenie Zarządu  Oddziału  Wojewódzkiego  SEiRP  w  Katowicach

 

28 marca 2023 roku w sali Kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się, zgodnie z harmonogramem,  posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością następujący goście: podinsp. Krzysztof Szala, przewodniczący Komisji Socjalnej KWP w Katowicach oraz osp. sztab. Michał Szczęśniak, przewodniczący  NSZZ Policjantów przy KWP w Katowicach, Kol. Piotr Stypa, honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.

W pierwszej części posiedzenia tzw. uroczystej, prezes Zarządu Wojewódzkiego, Mieczysław Skowron odznaczył w imieniu Zarządu Głównego Kol. Jacka Przybylaka, członka Prezydium ZOW SEiRP w Katowicach. odznaką „Za Wybitne Osiągnięcia dla SEiRP”.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, który podzielili się informacjami na temat współpracy z Zarządem Wojewódzkim SEiRP oraz złożyli wszystkim życzenia świąteczne.

 

W dalszej części posiedzenia realizowano przyjęty porządek obrad, w tym                    w szczególności przedstawiono sprawozdania z pracy Prezydium i Zarządu Wojewódzkiego, roczny plan działania ZOW, oraz projekt Budżetu ZOW, które zostały przyjęte w wyniku głosowania w formie uchwał. Szczegółowe dane z posiedzenia zostały zapisane w protokole   z posiedzenia ZOW.

Posiedzenie ZOW zakończyło się tradycyjnym obiadem, po czym prezes ZOW złożył  członkom ZOW, wszystkim członkom Stowarzyszenia i ich najbliższym najlepsze życzenia świąteczne.

 

Po zakończeniu obrad na pierwszym posiedzeniu zebrał się Zespół Zjazdowy delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów SEiRP, który się ukonstytuował.

Przewodniczącym Zespołu został wybrany Mieczysław Skowron, prezes ZOW; wiceprzewodniczącym wybrany został Kol. Edward Lesiewicz, prezes Koła w Czechowicach – Dziedzicach; sekretarzem wybrany został Kol. Andrzej Makowski, członek Prezydium ZOW. Członkowie Zespołu Zjazdowego podczas dyskusji wskazali na potrzebę przygotowania się do Krajowego Zebrania Delegatów poprzez wypracowanie konkretnego stanowiska w wielu sprawach nurtujących środowisko członków Stowarzyszenia.

Z ostatnio przekazanych informacji wynika, że Krajowe Zebranie Delegatów SEiRP odbędzie się 18 maja 2023 roku w Rąbieniu k/Łodzi.

 

Tekst:     Mieczysław Skowron

Zdjęcia: Adam Zioło

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET