Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     SPOTKANIE:2 1 M A R C A 2 0 1 9     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

SPOTKANIE:2 1 M A R C A 2 0 1 9

 

                                                     K  O  M  U  N  I  K  A  T

 

                    WZOREM SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH W ZWIĄZKU Z PROCEDOWA-

NIEM OBYWATELSKIEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY REPRESYJNEJ INFORMUJEMY,ŻE INICJATYWA TA BĘDZIE KONTYNUOWANA W 2019 r.

 

                   KOŁO MIEJSKIE NR 12 (PRZY AKCEPTACJI ZARZĄDU WOJEWÓDZKIE-

GO) STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I  RENCISTÓW POLICYJNYCH W KATOWI-

CACH ORGANIZUJE SPOTKANIE OTWARTE  W DNIU:

 

                    2 1   M A R C A   2 0 1 9 r.  w    KATOWICACH,

                    ul.ŻELIWNA  38 ( CENTRUM KONFERENCYJNE)  o godz. 18.00

                                                               z:

 

ANDRZEJEM  ROZENKIEM (B.PEŁNOMOCNIKIEM KIU) ,

TOMASZEM SIEMONIAKIEM - POSŁEM NA SEJM RP (B.MINISTREM OBRONY NARODOWEJ), W-CE  PRZEWODNICZĄCYM SLD- MARKIEM BALTEM,

ZDZISŁAWEM CZARNECKIM ( PREZYDENTEM FSSM RP).

 

W WYM.SPOTKKANIU POTWIERDZILI UDZIAŁ POSŁOWIE NA SEJM RP:

EWA KOŁODZIEJ, JERZY MEYSZTOWICZ  I  MIROSŁAW SUCHOŃ.

 

                     TEMATYKA WYM.SPOTKANIA  BĘDZIE DOTYCZYĆ PODJĘTYCH

DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ USTAWY REPRESYJNEJ Z 16 GRUDNIA 2016 r.W  KONTEKŚCIE WYBORÓW  DO PARLAMENTU UE ORAZ SEJMU I SENATU RP.

 

                     SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY: EMERYTÓW, RENCISTÓW,WDOWY  I SIEROTY  ZE SŁUŻB MUNDUROWYCH( POLICJI,SW,SG) ORAZ WOJSKA.

 

 

                                                                                   ZARZĄD  KM  NR 12 SEiRP

                                                                                    w  KATOWICACH

                                                                             


Projekt i wykonanie: InforpolNET