Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Kolo Nr 27 w Mysłowicach :Spotkanie opłatkowe     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Kolo Nr 27 w Mysłowicach :Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe w Kole Nr 27 Stowarzyszenia Emerytów

i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach

 

W dniu 16 grudnia 2022 roku w restauracji „BRAKS” w Mysłowicach spotkali się po raz ostatni w tym roku członkowie i zaproszeni goście mysłowickiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Spotkanie odbyło się przy wigilijnym stole, by zgodnie z tradycją podzielić się opłatkiem

i złożyć sobie życzenia świąteczno – noworoczne.

Wśród zaproszonych gości byli I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Pan Wojciech Chmiel, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Mysłowicach podinsp. Piotr Ślęzak, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KMP Mysłowice Paweł Świdziński, Prezes ZOW SEiRP

w Katowicach i jednocześnie członek Koła Nr 27 w Mysłowicach, Mieczysław Skowron, Przewodniczący WKR SEiRP w Katowicach , Krzysztof Debudaj i jednocześnie członek naszego Koła, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła 27 w Mysłowicach, Ryszard Padewski oraz koordynator Koła 27 z ramienia ZOW w Katowicach, a jednocześnie Wiceprezes ZOW i Prezes Koła Nr 31

w Siemianowicach Śląskich Ewa Macek.

Uczestników spotkania przywitała Sylwia Romaniuk, prezes Zarządu Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Mysłowicach, po czym zaproponowała uczczenie chwilą ciszy Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli na tzw. „wieczną służbę” oraz policjantów, którzy zginęli na służbie.

Zgodnie z tradycją Koła , jubilaci obchodzący w mijającym roku okrągłe rocznice urodzin otrzymali upominki w postaci paczek świątecznych. Wręczono także legitymacje nowo przyjętym członkom Stowarzyszenia.

Symboliczny opłatek i serdeczne życzenia były okazją do wspomnień i zadumy i nad nieubłaganie mijającym czasem.

 Tekst: Sylwia Romaniuk

Zdjęcia: Jerzy Romaniuk

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET