Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2016    /     CIESZYN: Zebranie walne.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

CIESZYN: Zebranie walne.

W dniu 18 marca 2016 r, w Kole nr 26 w Cieszynie, odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze Koła.

Zebranie rozpoczęło się od złożenia życzeń wszystkim koleżankom z okazji minionego Dnia Kobiet, następnie wręczenia kolejnych legitymacji członkowskich, wręczenia dyplomów Zarządu Wojewódzkiego SEiRP dla aktywnych członków naszego Koła oraz obdarowania paczką jubilata obchodzącego 80 urodziny.

W części roboczej prezes Koła, Józef Hanzel, przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła za rok 2015, skarbnik, Jolanta Ciemała zaprezentowała sprawozdanie finansowe za rok 2015, jak również przedstawiła preliminarz budżetowy na rok 2016, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Józef Gorzelany sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli Koła.

W czasie dyskusji zapoznano również zebranych z planem pracy Zarządu oraz Koła na rok 2016. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto sprawozdania oraz plan pracy na rok 2016.

Z pośród 73 członków Koła w zebraniu udział brało 58 osób. Zarząd Wojewódzki SEiRP w Katowicach reprezentował Wilhelm Grudzień. przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, a zarazem wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Po zakończeniu części oficjalnej w miłej atmosferze kontynuowano część integracyjną.

Tekst J. Hanzel
Zdjęcia J. Żyła

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET