ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Polemiki, opinie i przemyślenia...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     M.Skowron : Relacja z konferencji "E-Policja"    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

M.Skowron : Relacja z konferencji "E-Policja"

 

W dniu 10 września 2015 r. w auli KWP w Katowicach odbyła się konferencja

podsumowująca realizację projektu. Omówiono działania, jakie w okresie 6 lat zostały zrealizowane w ramach tego przedsięwzięcia.

Projekt złożony przez KWP w Katowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.10.2012 r. został wybrany do sfinalizowania spośród 79 innych

projektów, które zostały złożone w ramach przedmiotowego konkursu.

Wartość projektu opiewała na kwotę ok. 19,5 miliona złotych, z czego 85% miało zostać dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego dzięki założonemu w projekcie rozwojowi elektronicznych usług publicznych.

W ramach tego projektu wdrożono m. in. oprogramowanie do zarządzania Laboratorium Kryminalistycznym, system realizatorski oraz wideokonferencyjny, a także zamontowano 34 ekrany informacyjne w każdej z jednostek terenowych garnizonu śląskiej Policji oraz w KWP w Katowicach. Duża część środków została również przeznaczona na zakup nowego sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania. Łączna wartość projektu zamknęła się w kwocie 19,5 miliona złotych.

Konferencję otworzył śląski komendant wojewódzki Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk, który powitał zaproszonych gości. Na konferencji obecne było kierownictwo KWP w Katowicach oraz komend miejskich i powiatowych śląskiego garnizonu Policji.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele policji brytyjskiej i słowackiej, a także przedstawiciele innych służb mundurowych. Byłem obecny również ja, reprezentując prezesa Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.

Referentami poszczególnych zagadnień byli: Łukasz Zelech z Wydziału Teletechniki, podinspektor Beata Wójcik – zastępca naczelnika Laboratorium Kryminalistyki, Elżbieta Popieliska – st. specjalista Wydziału Prezydialnego oraz Rood Hansen – komendant Brytyjskiej Policji Konnej, który mówił nt. pracy tej formacji w Wielkiej Brytanii, koncentrując się głównie na zabezpieczeniu meczów piłkarskich. Swój wykład wzbogacił krótkim filmem wideo.

 

Reasumując, tematyka zaprezentowana podczas konferencji – ogólnie rzecz ujmując – była ciekawa, w szczególności dla osób korzystających z dobrodziejstwa tego wdrożonego programu, mających odpowiednią wiedzę fachową z zakresu szeroko rozumianej informatyki.

 

Relację z konferencji opracował:

Mieczysław Skowron

/I Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach/.

Zdjęcia: zbiory KWP Katowice

 

 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET