Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     Informacja z konferencji w Katowicach 19 lipca br.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Informacja z konferencji w Katowicach 19 lipca br.

I N F O R M A C J A

 

Z KONFERENCJI W DNIU 19.07.2017 r. w KATOWICACH

pt. „USTAWA REPRESYJNA WOBEC FUNKCJONARIUSZY A OBYWATELSKI

KOMITET INICJATYWY USTAWODAWCZEJ FSSM RP „.

 

W dniu 19.07.2017r. w godz.15.00-18.00 w Centrum Konferencyjnym„Silesia” w Katowicach przy ul.Żeliwna 38 odbyło się spotkanie członków Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP z pokrzywdzonymi Ustawą represyjną z 16.12.2016 r.

Organizatorem wym.spotkania był Zarząd Koła Miejskiego SEiRP w Katowicach wraz

z W-ce Przewodniczącym SLD-Markiem Balt.W konferencji uczestniczyli:Pełnomocnik OKIU

FSSM RP-red.Andrzej Rozenek,Z-ca Pełnomocnika-gen.Marek Dukaczewski,Prezydent FSSM RP-Zdzisław Czarnecki,W-ce Przewodniczący SLD-Marek Balt,Prezes Stowarzyszenia „Tarcza”-płk Adam Mazguła,W-ce Prezes ZW i ZM SEiRP w Katowicach-Edward Krzysztofik,przedstawiciel prasy „Gazeta Wyborcza”- red.Marcin Pietraszewski.Oprócz członków SEiRP z całego woj.śląskiego przybyli również przedstawiciele:Wojska,Straży Granicznej, Słuzby Więziennej,a także byli Komendanci: gen.Kazimierz Szwajcowski,gen.Janusz Bieńkowski,płk Andrzej Florczak. Spotkanie prowadziła koordynator wojewódzki Komitetu Protestacyjnego z ZM SEiRP- Ewa Macek.Ogółem przybyło ok.130 osób.

Następnie uczczono 1 minutą ciszy pamięć zmarłych koleżanek i kolegów w związku

z drastycznym i bezprawnym obniżeniem emerytur,rent inwalidzkich i rent  rodzinnych. Prowadzą-ca spotkanie zaznaczyła,iż odnotowano już 12 zgonów/w tym 1 na Śląsku-naszego Kolegi/.

Podczas środowego spotkania Pełnomocnik OKIU -Andrzej Rozenek omawiając prace związane z OKIU zaznaczył,iż do 14 września br.złożony zostanie wniosek wraz z uzasadnionym projektem zmiany Ustawy represyjnej z 16.12.2016 r.do Marszałka Sejmu.Potem 3 miesiące będą zbieranych ok. 200 tys.podpisów poparcia.Zaznaczył,że pow.wniosek OKIU musi być rozpatrzony po wyborach nowego Rządu.Zaznaczył,że”po tym,co zrobił rząd PIS żaden pracujący Polak odprowadzający składki do ZUS nie ma gwarancji,że dostanie emeryturę.Bo kto da nam gwaran- cję,że za kilka lat nie pojawi się nowy Błaszczak i nie powie,że nie podobają się mu nasze poglądy i odbierze nam świadczenie? Dzisiaj w Polsce nikt nie powinien się czuć bezpieczny”.

Ponadto Pełnomocnik red. Andrzej Rozenek podkreślił,iż”Minister Błaszczak ma krew na rę-

kach,a ustawa dezubekizacyjna jest bestialska,bo gwałci zasady,że prawo nie działa wstecz,a państwo dotrzymuje zawartych umów”. Gen.Dukaczewski Marek -były Szef WSI stwierdził,iż „sprawa nie dotyczy tylko kilka-dziesiąt tysięcy skrzywdzonych funkcjonariuszy, ale wszystkich Polaków”. Do Sądu wpłynęło ponad 400 odwołań od decyzji o odebraniu byłym funkcjonariuszom policyjnym emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych.Sąd jeszcze nie rozpatruje tych spraw.Podkreślił,jeśli znajdą się sędziowie,których przekonają nasze argumenty,to może to być powtarzalne i dzięki temu powstanie stała linia orzecznictwa.

Z kolei Prezydent FSSM RP -Zdzisław Czarnecki omówił przygotowanie Komitetów

Protestacyjnych do akcji zbierania podpisów na listach pod projektem zmiany Ustawy,zaprezentował zebranym na rzutniku:skład KOIU,porozumienie z SLD,w którym Przewodniczący SLD-Włodzimierz Czarzasty jednoznacznie podkreślił,że „jeśli jego partia po następnych wyborach dostanie się do Sejmu,to nie wejdzie w koalicję z żadnym ugrupowaniem,które nie będzie prze-ciwne ustawie dezubekizacyjnej”.Zapoznał także ze ścieżką prawną odwołań od decyzji dot.drastycznego i bezprawnego obniżenia emerytur i rent.

W-ce Przewodniczący SLD-Marek Balt/były Poseł/ stwierdził,iż „partia rządząca znalazła „kozła ofiarnego”- byłych funkcjonariuszy,którym niesłusznie, drastycznie obniża sięemerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne.Ponad 70 tys.osób zostanie niesłusznie ukaranych,a przecież fukcjonariusze Ci ścigali przestępców,likwidowali mafie,pilnowali porządku publicznego.

Zadeklarował pomoc w organizacji sal na spotkania i potwiedził wsparcie jak W.Czarzasty.

Kolejnym gościem,który zabrał głos w naszej obronie był płk Adam Mazguła,który ape-

lował do pokrzywdzonych,aby nie poddawali się,podnieśli głowy i nie wstydzili się,gdyż wiernie i z oddaniem służyli Ojczyżnie.Zachęcał do pokojowych demonstracji w obronie Konstytucji,na-szych nabytych praw i walki w obronie godności i honoru  munduru. Nawoływał do odwiedzania biur partii PIS,rozmowy z partiami opozycyjnymi.

Następnie zabrali głos powołani Koordynatorzy Wojewódzcy Komitetu Protestacyjnego FSSM RP z KM SEiRP Katowice- Ewa Macek i Krzysztof Kwiatkowski.

Przedstawili kierunki i wyniki działania w woj.śląskim,w którym powołali 28 koordynatorów

Komitetów Protestacyjnych/głównie w Kołach SeiRP/.Współpracują z Posłami partii opozycyjnych jak:PO, Nowoczesna.Biorą czynny udział w konferencjach organizowanych w Sejmie przez Posła UED - Michała Kamińskiego i Prezesa BP CBŚ – Leszka Sucholewskiego. Rozpoczęli współpracę z mediami,prasą.Wysłane zostały życiorysy wdów,sierot,bylych funkcjonariuszek, żon byłych funkcjonariuszy z Apelem do 4 Pań Prezydentowych z prośbą o spotkanie i interwencję uchylenia tej represyjnej i niesprawiedliwej Ustawy.Przeprowadzane są również rozmowy z:przedstawicielami górników,nauczycieli,słuzbą zdrowia,KOD, w celu obrony demokracji i poparcia w demonstracjach i zbieraniu podpisow pod OIU.Zaprogramowane są również spotkania z posłami partii rządzącej PIS i przedstawicielami kleru.Organizują konferencje,otaczają pomocą socjalną byłych funkcjonariuszy i ich rodziny/paczki żywnosciowe,kierują zapomogi do Komisji Socjalnej w KWP w Katowicach/.Uczestniczą w demonstracjach/obecnie w obronie Sądów,łamania Konsty- tucji i prawa/.Na co dzień wspólpracują z ZG i ZW SEiRP i FSSM RP.

Podkreślili,iż pomagają również pokrzywdzonym przy odwołaniach od decyzji zmniejszających emerytury i renty/tzw.wyroki śmierci/.Zatrudniony został radca prawny w KM SEiRP w Katowicach,który przychodzi na dyżury i pomaga w redagowaniu odwołań.

Koordynatorzy stwierdzili,iż powyższe działania z pewnością przyniosą owocne wyniki,które

doprowadzą do przywrócenia im obniżonych emerytur i rent inwalidzkich i rodzinnych.

Po wystapieniach odbyła się ok.1 godzinna dyskusja,w której dyskutanci jednoznacznie

poparli powyższe działania OKIU FSSM RP oraz koordynatorów wojewódzkich KP.

Represjonowani byli rozżaleni tym,iż stali się kartą przetargową rządzącej partii politycznej,że są zbiorowo karani/niektórzy po raz drugi/.

Zadeklarowali pomoc przy zbieraniu podpisów na listach OKIU i gotowość udziału w demonstracjach. Następnie w imieniu Organizatorów zabrał głos W-ce Prezes ZW i ZM SEiRP -Edward Krzysztofik.Zachęcał do mobilizacji wszystkich pokrzywdzonych,odwoływaniu się od decyzji,wspólnych spotkań.Podkreslił,iż SEiRP służy pomocą prawną dla wszystkich represjo- nowanych pow.Ustawą z oj.,śląskiego.Zaznaczył,iż represjonowani pow.Ustawą stracili po raz kolejny zaufanie do państwa.Jednak nie należy poddawać się i musimy walczyć o swoje prawa nabyte.

Konferencję zakończyła prowadząca spotkanie-Ewa Macek,która podziękowała gościom

za przybycie,przekazanie istotnych zadań i działań OKIU,zmobilizowania pokrzywdzonych

wym.Ustawą do dalszego działania w protestach/demonstracjach/,a także uczestnikom konferencji za dużę frekwencję i aktywność.Szczególne podziękowanie skierowała do W-ce Przewodniczącego SLD-Marka Balt za udostępnienie klimatyzowanej sali konferencyjnej i dobrą wspołpracę.

Na zakończenie koordynatorzy z Katowic wręczyli Gościom koszulki na protesty z napisem:

Prawo,Godność,Honor.

 

Relacja z pow.Konferencji w internecie:/Gazeta Wyborcza

aktualności Katowice /pt.”Byli policjancji podnoszą głowę”.

W załączeniu galeria zdjęć.

W imieniu Zespołu Koordynatorów

Ewa Macek

 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET