Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     Dotyczy 1%    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Dotyczy 1%

https://slask.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/Pismo%20Prezesa%20ZG%20SEiRP%20do%20Prezes%C3%B3w%20ZOW%20i%20ZOO%20SEiRP%20z%207%20lutego%202020%20roku.pdf

Szanowni Państwo!
 
 
W nawiązaniu do wcześniejszych informacji Prezesa ZG SEiRP – Antoniego
Dudy, uprzejmie informuję, że w wykazie organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za
2019 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t. j. Dz. U. z
2019 r. poz. 688,   z późn. zm. zaktualizowanym przez Narodowy Instytut
Wolności – Centrum w dniu 11 lutego 2020 roku, pod pozycją 1067 znajduje
się następujący zapis:
 
„1067. 0000043188  8512442679    STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW
POLICYJNYCH    MAZOWIECKIE    M .ST. WARSZAWA   M.  ST. WARSZAWA  
WARSZAWA”
 
Status organizacji pożytku publicznego uprawnia do otrzymania w 2020
roku 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok.
 
 
 
Uprzejmie proszę  o upowszechnianie tej informacji w mediach
elektronicznych i w każdy inny dostępny sposób.
 
Z poważaniem!
 
Jan Gaładyk
Biuro ZG SEiRP

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET