ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2017    /     10 października 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

10 października 2017 r. posiedzenie Prezydium ZW

                                                PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIAPREZYDIUM ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

W KATOWICACH

W DNIU 10.10.2017 r.

 

 

Na posiedzeniu obecnych było 9 członków Prezydium (dwóch chorych) – lista obecności – /załącznik nr 1/

 

Posiedzenie otworzył Kol. Piotr Stypa – Prezes ZW SEiRP w Katowicach, który przywitał obecnych członków Prezydium oraz zaproszonych gości w osobach : Ewa Macek, Marek Głowania. Następnie zapoznał obecnych z porządkiem obrad /zał. Nr 2/. Porządek przyjęto jednogłośnie, uległa zmianie kolejność omawianych punktów.

 

Ad. 7. Złożenie informacji opiekunów Kół i innych członków Prezydium ZW z uczestnictwa na uroczystych zebraniach poszczególnych Kół.

I-szy Wiceprezes ZW Mieczysław Skowron przekazał informacje z uczestnictwa wraz z Henrykiem Mikosz w Kole Racibórz. Uroczystości były przygotowane na bardzo wysokim poziomie.

Prezes Piotr Stypa uczestniczył w uroczystościach Koła Gliwice – przygotowanie na bardzo wysokim poziomie. Udział brała orkiestra i asysta policyjna. Odbyła się uroczysta msza św. w intencji Stowarzyszenia. Udział wziął także Prezes Honorowy FSSM RP Henryk Borowiński.

Dobrze przygotowane były także obchody 25-lecia powołania Koła w Chorzowie w dniu 27.09.2017 r.

 

Ad. 8. Prezes Piotr Stypa przekazał informacje dot. wręczenia pucharu na zakończenie Rajdu Górskiego w Szczyrku- odbyło się w „D.W. „Orle Gniazdo” w szczyrku. Był obecny Prezes Kola w Bielsku Białej. Puchary były przygotowane, a koszty pokrył ZG SEiRP w Warszawie.

 

Ad. 4. Omówienie organizacji wycieczki –wyjazdowego posiedzenia ZW SEiRP do Ustronia w dniach 15-17.09.2017r. – omówił Piotr Stypa.

Ad. 2. I Wiceprezes ZW Mieczysław Skowron przekazał informacje z uczestnictwa w III Kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie dnia 01.10.2017 r. (Zał. Nr 3). Przy okazji tego spotkania celem odwrócenia uwagi Sejm zwołał własne posiedzenie.

 

Ad. 3. I Wiceprezes Mieczysław Skowron zapoznał obecnych z obchodami modlitewnymi służb mundurowych na Jasnej Górze w Częstochowie w dniu24.09.2017 r. Brał udział w delegacji ZG, która składała wiązanki kwiatów. Swój udział zapowiedział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, lecz ostatecznie uczestniczył w uroczystościach jego zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Na uroczystościach nie zabrakło też przedstawicieli służb, organizacji i instytucji współpracujących z policją. Nie przybył jednak Prezydent RP Andrzej Duda , zabrakło także przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. – Tradycyjnie już pod koniec września, w związku z przypadającym w tym czasie wspomnieniem Św. Michała Archanioła - patrona policji, odbyło się w jasnogórskim sanktuarium spotkanie policjantów i wszystkich tych, którzy z policją współpracują lub w inny sposób są związani. Później nastąpiło złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wyjazd delegacji na złożenie wiązanki kwiatów w miejscu pamięci na Polanie Dębowej, a także uroczysty apel w 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza przy Alei Henryka Sienkiewicza. Następnie na Wałach Jasnogórskich odbyła się msza święta w intencji środowiska policyjnego, celebrowana przez ks.bpa Józefa Guzdka - delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa policji. W swojej homilii bp. Guzdek m.in. wspomniał iż należy szanować wszystkich, którzy pracowali dla dobra ojczyzny.

Na końcu głos zabrał Rafał Jankowski – powiedział m.in. iż wielką niesprawiedliwością jest iż, zostali wygonieni z pracy nawet Ci funkcjonariusze, którzy chociaż jeden dzień przepracowali w Milicji.

 

Ad. 5. W planowanym posiedzeniu ZG w Gołaszewie 26-28.10.2017 r. udział wezmą Mieczysław Skowron, Jacek Jędryszek, Jerzy Brudnicki. I Wiceprezes Mieczysław Skowron przekazał iż wszystkie informacje dot. tego posiedzenia są zamieszczone na stronie internetowej Z.G. Tam też znajduje się regulamin dot. zasad przyznawania wyróżnień. (zał. Nr 4)

Ad. 6. Prezes Piotr Stypa przekazał do realizacji przygotowanie pism o zamówienie sali i nagłośnienia oraz miejsc parkingowych na uroczyste posiedzenie wigilijne w dniu 12.12.2017 r. – Sylwia Romaniuk, Zofia Skrzyńska

 

Ad. 9. Ewa Macek przekazała aktualne informacje związane z ”Ustawą represyjną”. Przygotowała do dyskusji ankietę, z którą zapoznała obecnych (zał. Nr 5). Przekazała także listę koordynatorów na konferencję w Soczewce(zał. Nr 6).

 

Głos zabrali :

 

Mieczysław Skowron - uważam, że należy rozszerzyć punkty do ankiety.

Edward Krzysztofik – zgodnie z pismem i wytycznymi ZG – koszty telekonferencji ponosi organizator czyli w Bielsku Białej Koło Bielsko, a w Częstochowie Koło Częstochowa. Powinna być bliska współpraca poszczególnych Kół, która nie jest dobrze zorganizowana.

Krystyna Kowalik – podała ilości rozesłanych decyzji o zmniejszeniu

emerytur : Katowice – 3600

Bielsko Biała - 3000

Częstochowa – 600.

Ad.10. Prezes Piotr Stypa - zostanie podjęta Uchwała o wyróżnieniach przygotowanych na ZW w dniu 12.12.2017 r.

 

Ad. 11. Prezes Piotr Stypa omówił pismo Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Katowicach sygn.. IR-P-220-114/1250/17/AJ z dnia 05.10.2017r. dot. dalszego użyczenia wynajmowanego przez SEiRP w K-cach pomieszczenia(zał. Nr 7). W dniu posiedzenia udzielono odpowiedzi do Wydz. j.w. l.dz. 51/2017 (zał. Nr 8).

Prezes Piotr Stypa zapoznał również obecnych z pismem , które zostało rozesłane do wszystkich Prezesów Kół. (zał. Nr 9).

Kwestia ilości środków z 1% dla woj. Śląskiego 19.000,- - bardzo mało. Również ilość ubezpieczonych jest mała w stosunku do innych województw.

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała :

Sylwia Romaniuk

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET