Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2019    /     Konferencja z udziałem seniorów w Sejmie RP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Konferencja z udziałem seniorów w Sejmie RP

„POLSKA  SENIORA”  - konferencja z udziałem seniorów w Sejmie RP

 

21 marca 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej                    z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska odbyła się konferencja z udziałem parlamentarzystów oraz seniorów z całego kraju, reprezentujących                           w szczególności rady seniorów. Sala Kolumnowa była całkowicie wypełniona, co niewątpliwie świadczy o tym, że zainteresowanie konferencją było ogromne.                         

Wśród polityków , uczestników konferencji byli m. in. senator Mieczysław Augustyn, wicemarszałek sejmu Małgorzata Kidawa – Błońska, poseł Beata Małecka – Libera, poseł Ewa Kołodziej, poseł Marzena Okła – Drewnowicz, poseł Anna Wasilewska, poseł Michał  Szczerba. Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie reprezentowała Barbara Szafraniec, przewodnicząca Porozumienia.

            Mysłowicką Radę Seniorów podczas konferencji w sejmie reprezentowali: Bożenna Lewkowska, Mieczysław Skowron, Andrzej Makowski i Jan Dziedzic.

            Podczas konferencji do konsultacji seniorów oddany został projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustaw o samorządzie wojewódzkim. Projekt zakłada obowiązek powołania rady seniorów na wszystkich szczeblach samorządu oraz wprowadza zapis, iż cyt. „Rada gminy/Rada powiatu/Sejmik województwa, powołując radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków, zasady, na jakich członkom rady seniorów może zostać przyznana dieta lub zwrot kosztów podróży związanych                           z funkcjonowaniem rady seniorów oraz zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków rady seniorów”

Reasumując, projekt ustawy wprowadza prawną możliwość dofinansowania przez samorząd działalności rady seniorów w formie diet bądź zwrotu kosztów podróży członków rady seniorów związanych z jej funkcjonowaniem.

Program „Polska Seniora” podzielony został na trzy filary: Godne Życie, Zdrowe Życie, Aktywne Życie.

Godne Życie to: emerytura bez podatku, zwolnienie z płacenia składek jako zachęta do dłuższej pracy, czek opiekuńczy, urlop wytchnieniowy, instytucja asystenta osoby niesamodzielnej, dopłaty do teleopieki.

Zdrowe Życie to: bilans 60 – latka zakładający badania profilaktyczne i coroczne monitorowanie stanu zdrowia, bezpłatne szczepienia na grypę, zestaw zniżek na leki, nowoczesny oddział geriatryczny w każdym wojewódzkim szpitalu klinicznym, rozwój telemedycyny, ciągła, ustawiczna rehabilitacja.

Aktywne Życie  to: danie szansy na samorozwój i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym          i kulturalnym poprzez wsparcie rad seniora przez samorządy, tworzenie senioralnych budżetów obywatelskich, utworzenie krajowej karty seniora, wprowadzenie karnetu aktywizacyjnego, utworzenia biura seniora w każdym powiecie, uruchomienie całodobowego telefonu zaufania dla seniora.

            Pobyt w sejmie RP to nie tylko sprawy związane z konferencją „Polska Seniora” ale także możliwość zwiedzenia parlamentu jako całości, co niewątpliwie się udało i pozostanie na długo w pamięci zwiedzających.

 

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET