Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Posiedzenie ZW SEiRP Katowice dnia 11.12.2018r w Knurowie    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Posiedzenie ZW SEiRP Katowice dnia 11.12.2018r w Knurowie

W dniu 11.XII.2018r odbyło się  posiedzenie  Zarządu  Wojewódzkiego  SEiRP  Katowice  w Knurowie

 Spotkanie  otworzył  Prezes  ZW  Ryszard  Mędrzyk,  przywitał członków Zarządu Wojewódzkiego  ,  członków  Prezydium, członków Komisji Rewizyjnej i  zaproszonych gości.

  Po czynnościach oficjalnych -   Sekretarz Prezydium  - Sylwia Romaniuk odczytała Uchwały  o wyróżnieniach  zasłużonych  członków  SEiRP w Katowicach,   i   nastąpiło wręczenie   wymienionych  odznaczeń.     W dalszej kolejności spotkania głos zabrali  zaproszeni  goście.

  Następnie głos zabrał Kapelan Policyjny  na okoliczność spotkania opłatkowego i zaprosił obecnych do przełamania się opłatkiem.  Po złożeniu  sobie wzajemnie życzeń świątecznych  zaproszono wszystkich do  posiłku   wigilijnego.

Na tym zakończono część uroczystą posiedzenia. Prezes Ryszard Mędrzyk podziękował zaproszonym gościom za udział w spotkaniu i ogłosił 15 minutową przerwę.

Po zakończeniu przerwy   rozpoczęła się część robocza posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach.                                                  

  Prezes  Ryszard Mędrzyk  ponownie przywitał zebranych  i zapoznał wszystkich    z porządkiem posiedzenia, który przyjęto jednogłośnie.

  Następnie Ryszard  Mędrzyk  przedstawił  sprawozdanie  z przepływu środków finansowych w ZW SEiRP w  Katowicach za okres  - 01.01.2018 do 30.11.2018 r.    Sprawozdanie finansowe poddano  głosowaniu – zostało przyjęte jednogłośnie. 

 Prezes Ryszard Mędrzyk przedstawił nowy program ubezpieczenia na życia w PZU” SEiRP 2019”, który wejdzie w życie z dniem 01.01.2019r.  

Następnie Kol. Ewa Macek przedstawiła  zebranym  pod głosowanie   uchwały.    

 Protokół z posiedzenia jest do wglądu w siedzibie ZW w KATOWICACH


Projekt i wykonanie: InforpolNET