ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     PIEKARY ŚLĄSKIE: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

PIEKARY ŚLĄSKIE: Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie sprawozdawczo wyborcze piekarskiego Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych zorganizowano w zaprzyjaźnionej restauracji VICTORIA I KACPER.

Tradycyjnie spotanie to połączono z obchodami Dnia Kobiet. Wsród zaproszonych gości znaleźli się Angelika Wojtachnio – pełnomocnik Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ds kontaktów z organizacjami pozarządowymi oraz Mieczysław Skowron – vice prezes ZW SEiRP w Katowicach .

Po powitaniu gości, wręczono list gratulacyjny jubilatom - Renacie Łukasik i Kazimierzowi Janik obchodzącym okrągłe rocznice urodzin po czym z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom wręczono słodkie upominki. Pierwszą część zebrania zakończono wręczeniem legitymacji nowym członkom naszego Koła.

Następnie przystąpiono do części roboczej, zebranie prowadził prezes koła Piotr Budzyń, który przedstawił sprawozdanie z działalności koła w 2017 roku oraz podsumował działalność zarządu w trakcie czteroletniej kadencji. Skarbnik Krystyna Kowalik odczytała sprawozdanie finansowe oraz przedstawiła preliminarz budżetowy, a członek komisji rewizyjnej Zygmunt Zieliński przedstawił sprawozdanie komisji po czym wnioskował o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. W trakcie głosowania ustalono, że wybory nowego zarządu oraz delegatów na zjazd ZW, będą prowadzone w sposób jawny.

W wyniku przeprowadzonych głosowań do składu zarządu Koła nr 16 w Piekarach Śląskich wybrano :

Piotra Budzyń prezes

Andrzeja Niechciał vice prezes

Jana Falba vice prezes

Krystynę Kowalik skarbnik

Jarosława Józefowski sekretarz

Bogdana Mentel członek

Adam Makielak członek

 

W skład komisji rewizyjnej wybrani zostali :

Zygmunt Zieliński przewodniczący

Janusz Zarzycki członek

Jacek Bątkowski członek

 

Jako delegaci wybrani zostali

Piotr Budzyń

Krystyna Kowalik

Andrzej Niechciał

Janusz Zarzycki

 

Po wyborach głos zabrali zaproszeni goście. Pani Wojtachnio podziękowała dotychczasowemu zarządowi za wkłąd pracy w działąlność stowarzyszenia oraz dobrą współpracę , pogratulowała nowo wybranemu zarządowi, i zapewniła o szerokiej pomocy ze strony urzędu miasta. Mieczysław Skowron w imieniu własnym i Prezesa ZW SEiRP w Katowicach Piotra Stypy pogratulował nowo wybranemu zarządowi wyrażając zadowolenie, że skład zarządu prawie się nie zmienił co powinno gwarantować dalszy rozwój koła i jego wysoką aktywność. Na zakończenie zebrania odczytano podjęte uchwały a po części oficjalnej spotkanie przeciągneło się do godzin wieczornych.

 

 

Tekst : Piotr Budzyń

Zdjęcia : Jan Falba

 

 

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET