Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     Katowice.S P O T K A N I E z P O S Ł A M I KOALICJI OBYWATELSKIEJ     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Katowice.S P O T K A N I E z P O S Ł A M I KOALICJI OBYWATELSKIEJ

S P O T K A N I E z P O S Ł A M I KOALICJI OBYWATELSKIEJ

w KATOWICACH w dniu 01.10.2019 r.

 

Koło Miejskie nr 12 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach wraz z: Zarządem Wojewódzkim SEiRP w Katowicach i Panią Posłanką na Sejm RP z Koalicji Obywatelskiej- Ewą Kołodziej zorganizowało w dniu 01 października 2019 r.w godz. od 17.00-20.00 spotkanie w Katowicach,przy ul.Stalmacha 17 z Posłami na Sejm RP PO: Mirosławą Nykiel,Ewą Kołodziej,Markiem Wójcikiem i Mirosławem Suchoniem z Nowoczesnej,czyli kandydatami KO w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Na wym.spotkanie nie przybył zaproszony b.Minister-poseł z PO- Borys Budka,ktory nie mógł opuścić zaplanowanych wcześniej spotkań przedwyborczych i debaty telewizyjnej.W wym.spotkaniu uczestniczyli:Prezes ZW SEiRP w Katowicach- Ryszard Mędrzyk,W-ce Prezesi ZW SEiRP – Ryszard Purzyński i Henryk Mikosz,Członkowie ZW oraz członkowie SEiRP wym.Koła i woj.śląskiego.Spotkanie prowadziła-Wice Prezes ZW i KM SEiRP w Katowicach oraz Koordynator ds. Emerytów i Renistów Policyjnych woj.śląskiego- Ewa Macek.

Za bardzo dobrą współpracę i duże zaangażowanie w sprawie zmiany ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016 r. ZW SEiRP w Katowicach zgodnie z Uchwałami postanowił wyróżnić i przyznać najwyższe odznaczenie tj. „Honorową Odznakę ZW SEiRP w Katowicach” następującym Posłom na Sejm RP: Mirosławie Nykiel, Ewie Kołodziej, Borysowi Budka, Markowi Wójcik i Mirosławowi Suchoń.Pow.odznaczenia wręczyli:Prezes wraz z W-ce Prezesami ZW SEiRP w Katowicach.Ze względu na nieobecność Posła na Sejm RP – Borysa Budki pow.odznaczenie otrzyma w póżniejszym terminie.Wym.Posłowie serdecznie podziękowali za wym.odznaczenie.

Następnie zebrani uczcili 1 minutą ciszy pamięć zmarłych 58 koleżanek i kolegów

w związku z bezprawnym,drastycznym obniżeniem emerytur,rent inwalidzkich i rent rodzinnych służb mundurowych.

Ogromne wzruszenie wśród uczestników spotkania wywarł wyświetlony 20 min.film pt.

Listy śmierci” reż. Andrzeja Dziedzica dot.negatywnych skutków wprowadzenia ustawy

z 16 grudnia 2016 r. tzw. eutanazyjnej, w wyniku której wiele osób zmarło(link do filmu:

  https://www.youtube.com/watch?v=VllzDGzFO1g&feature=youtu.be  ).

Koordynator ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych woj.śląskiego poinformowała

zebranych,iż w Sądach Okręgowych w kraju rozpatrzono już kilkanaście spraw zakończonych

pozytywnymi wyrokami I Instancji dla naszych koleżanek i kolegów.M.in.kilka spraw w SO

w Częstochowie,gdzie Sąd w wyrokach uzasadniał,że emerytury i renty inwalidzkie i rodzinne są prawami nabytymi(na własność),oparł się na art.9 i art.91 Konstytucji RP i art.4 ust.3 i art.6 Traktatu Unii Europejskiej.W ocenie Sądu uchwalona ustawa z 16 grudnia 2016 r.o zaopatrzeniu Policji spowodowała brak poszanowania jednostki rządów prawa,równości,proporcjonalności oraz sądowego wymiaru sprawiedliwości.Nie może być odpowiedzialności zbiorowej.Ponadto Koordynator podkreśliła,że większość spraw jest zawieszona zarówno w SO w Warszawie jak i w kraju,czekając na orzeczenie TK.Trwa to już ponad 2 lata.

W wyniku dyskusji Posłowie Koalicji Obywatelskiej po raz kolejny deklarowali,że po wyborach do Sejmu i Senatu RP jedną z pierwszych zmian ustaw zapisanych w pakiecie jest ustawa z 16 grudnia 2016r.o zaopatrzeniu Policji (tzw.ustawa dezubekizacyjna).

Zarówno Posłowie KO jak i uczestnicy spotkania jednoznacznie stwierdzili,żeby

doszło do przywrócenia świadczeń emerytalno-rentowych służbom mundurowym,godności i honoru należy koniecznie iść do urn wyborczych i oddać głosy na kandydatów z KO i Lewicy.

Zapraszam do obejrzenia filmu z wym.spotkania -link:(

  https://www.youtube.com/watch?v=sOuCBwqoizg ).

 

Koordynator woj.śląskiego

ds. Emerytów i Rencistów Policyjnych

Ewa Macek

 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET