Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Wojewódzkie Obchody Święta Policji    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Wojewódzkie Obchody Święta Policji

                                       Wojewódzkie Obchody Święta Policji

 

14 lipca 2023 roku na wspólne zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendanta Miejskiego Policji w Tychach i Prezydenta Miasta Tychy wziąłem udział     w uroczystości z okazji Święta Policji Garnizonu Śląskiego. Uroczystość odbyła się przy pomniku Walki i Pracy „Żyrafa” na terenie Parku Miejskiego Solidarności w Tychach. Na uroczystość przybył Komendant Główny Policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, który wraz    z Wojewodą Śląskim objął honorowym patronatem uroczystość Święta Policji.

Orkiestra KWP w Katowicach odegrała Hymn Państwowy, podniesiona została flaga państwowa na maszt, minutą ciszy uczczono pamięć policjantów, którzy stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Po przywitaniu uczestników uroczystości, w tym zaproszonych gości przez gospodarza uroczystości Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinspektora Romana Rabsztyna przystąpiono do wręczenia odznaczeń, aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne i specjalnych wyróżnień.

Podczas ceremonii Wojewoda Śląski wręczył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji              w Katowicach, nadinspektorowi Romanowi Rabsztynowi Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Łącznie 7 policjantów otrzymało  Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. 3 osoby zostały wyróżnione Medalem za Zasługi dla Policji, a 11 uhonorowano Odznakami Zasłużony Policjant. Odbyło się również uroczyste ślubowanie 17 policjantek i 61 policjantów.

Komendant Główny Policji w swoim wystąpieniu podziękował policjantom za ich zaangażowanie podczas codziennej służby i ich wkład w troskę o bezpieczeństwo Polaków. Pogratulował również mundurowym, którzy złożyli ślubowanie, życząc im wielu satysfakcji w służbie społeczeństwu.

Część oficjalna zakończyła się defiladą Kompani Honorowej, pocztów sztandarowych komend miejskich i powiatowych Policji oraz  pododdziałów uczestniczących w uroczystości.

Po części oficjalnej licznie zebrani uczestnicy wydarzenia mogli zobaczyć popis umiejętności policyjnej orkiestry KWP w Katowicach, a także pokaz motocyklowy śląskiej asysty honorowej. Na uczestników czekało też wiele stanowisk, na których obecni byli policjanci z różnych pionów, opowiadający i przekazujący, na czym polega ich praca.

 

Treść:    Mieczysław Skowron

Zdjęcia: Obsługa medialna uroczystości oraz Mieczysław Skowron.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET