ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     Archiwum 2018    /     Nagrody Zarządu Głównego dla przodujących korespondentów Biuletynu Informacyjnego     /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Nagrody Zarządu Głównego dla przodujących korespondentów Biuletynu Informacyjnego

Ślązacy wśród najlepszych korespondentów Biuletynu Informacyjnego SEiRP

 

Uchwała nr 8/2016

Zarządu Głównego

o wyróżnieniu korespondentów Biuletynu Informacyjnego

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

 

Na wniosek byłego redaktora naczelnego Janusza Borowińskiego Zarząd Główny przyznaje za aktywność w nadsyłaniu materiałów do Biuletynu Informacyjnego:

I nagrodę Barbarze i Adamowi Podgórskim (ZW w Katowicach),

II nagrody Zbigniewowi Kobryniowi (ZO w Ziel. Górze) i Piotrowi Styczyńskiemu (ZW w Krakowie);

wyróżnienia I stopnia:

Zofii Krasie (ZO w Koszalinie),

Markowi Predoniowi (ZO w Piotrkowie Tryb.),

Ryszardowi Tyczyńskiemu (ZW w Rzeszowie),

Adamowi Różyckiemu (ZW w Jeleniej Górze),

Włodzimierzowi Góreckiemu (ZW w Lublinie),

Romanowi Wojciechowskiemu (ZW w Poznaniu),

Bogusławowi Trzpitowi (ZW w Rzeszowie);

Henrykowi Kaźmierskiemu (ZW w Gdańsku),

Danucie Łosinieckiej (ZW w Szczecinie),

Henrykowi Borowińskiemu (ZG),

wyróżnienia II stopnia:

Henrykowi Znanieckiemu (ZO w Słupsku),

Wiktorowi Kowalowi (ZW w Rzeszowie),

Edwardowi Strzeleckiemu (ZW w Łodzi),

Januszowi Dagowowi (ZW w Bydgoszczy);

Piotrowi Budzyniowi (ZW w Katowicach),

Zdzisławowi Bartuli (ZG),

Zdzisławowi Kasendrze (ZW w Szczecinie),

Wiesławie Nićce (ZW w Gorzowie),

Waldemarowi Popławskiemu (ZW w Lublinie),

Zbigniewowi Ziomce (ZW w Katowicach),

Henrykowi Kubikowi (ZW w Poznaniu),

Mieczysławowi Skowronowi (ZW w Katowicach),

Józefowi Landowskiemu (ZW w Gdańsku).

Nagrody i wyróżnienia zostaną sfinansowane z honorarium, z którego zrezygnował wnioskodawca za zredagowanie ostatniego podwójnego numeru BI z grudnia 2015 roku.

W załączeniu: Zestawienie liczby publikacji korespondentów w BI ZG w latach 2013-2015 i przyznanych nagród.

 

Prezes ZG Sekretarz ZG

Zdzisław Czarnecki Joanna Szczepańska


 

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET