Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     VIII SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

VIII SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

VIII SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW

 

7 listopada 2022 r. w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej odbyła się VIII sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). To była merytoryczna i rzetelna dyskusja w sprawach najważniejszych dla polskich seniorów. W obradach uczestniczyło kilkuset delegatów z całego kraju, zaś sesję otworzyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Podkreśliła, że delegaci w Sejmie reprezentują bardzo różne środowiska, zawody, poglądy, wartości, ale co łączy wszystkich seniorów, to przede wszystkim ogromne bogactwo doświadczenia życiowego, z którego powinny czerpać młode pokolenia, obecne i następne. Pani marszałek stwierdziła również, że ostatnie dwa lata to okres wielkich doświadczeń – najpierw pandemia, która wielu starszych, schorowanych ludzi zamknęła w domach. Kolejnym kataklizmem, jak stwierdziła, jest wojna na Ukrainie, w czasie której wielu naszych obywateli, w tym seniorów udzieliło pomocy Ukraińcom.

 

Następnie głos zabrała Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, podkreślając, że rząd stara się budować politykę senioralną na dwóch filarach, tj. wsparcia finansowego i wsparcia aktywności ludzi starszych.

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski wskazał na negatywne prognozy demograficzne. Przewiduje się, że w 2050 roku odsetek osób w wieku powyżej 60. roku życia będzie wynosił około 40 procent. Ponad blisko 70 procent ludności w wieku 60 lat jest dotknięte wielochorobowością. Biorąc pod uwagę powyższe, jak stwierdził minister, wydatki na zdrowie będą rosły fundamentalnie, do poziomu 7 procent PKB w 2027 roku. To jednak poziom minimalny , jak zaznaczył minister.

W obradach wzięła również udział poseł Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Sejm reprezentowała również Agnieszka Kaczmarska, szefowa kancelarii.

 

W ramach obrad OPS przedstawione zostało sprawozdanie z działalności w III kadencji. Po akcie uroczystego ślubowaniu delegatów, dokonano wyboru siedmioosobowego Prezydium OPS IV kadencji, do którego wybrany został Zdzisław Czarnecki, były przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych , były prezes Zarządu Głównego SEiRP.

 

Delegaci przyjęli również deklarację programową VIII sesji na IV kadencję , na lata 2022 – 2025.

 

Obywatelski Parlament Seniorów to inicjatywa społeczna największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów III Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Rad Seniorów i innych organizacji senioralnych, w tym związków emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych oraz osób niepełnosprawnych.

 

Środowisko emerytów i rencistów policyjnych woj. śląskiego reprezentowali delegaci: Mieczysław Skowron, Alina Skowron i Andrzej Makowski.

 

 

Tekst: Alina Skowron

Zdjęcia: Biuro OPS

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET