Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Notatka z spotkania Komitetu Organizacyjnego obchodów XXX-lecia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Notatka z spotkania Komitetu Organizacyjnego obchodów XXX-lecia

Katowice, 16.11.2021r.


 

NOTATKA

Ze spotkania powołanego Uchwałą Nr 14/21 ZOW SEiRP w Katowicach Komitetu Organizacyjnego obchodów XXX-lecia powołania ZOW SEiRP w Katowicach.

W spotkaniu udział wzięli :

 1. Ryszard Medrzyk - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 2. Henryk Mikosz - członek

 3. Ewa Macek - członek

 4. Sylwia Romaniuk - członek

 5. Piotr Stypa - członek

 6. Krystyna Rogala - członek

 7. Mieczysław Skowron - członek

 8. Bogdan Żabiński - członek

 9. Adam Zioło - nieobecny usprawiedliwiony

 10. Beata Wójcik - nieobecna usprawiedliwiona

Na spotkaniu jako pierwszy głos zabrał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prezes ZOW SEiRP w Katowicach Ryszard Mędrzyk i przedstawił propozycję przygotowania obchodów 30lecia ZOW SEiRP w Katowicach w udostępnionej nam bezpłatnie przez Prezydenta Miasta Katowice Sali koncertowej liczącej 1000 miejsc w Katowickim Mieście Ogrodów im. Krystyny Bochenek w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego 2. Tam można by zaprosić członków stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz gości. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach umożliwiłby nam występ orkiestry wraz z wokalistką, można by także przygotować mały pokaz musztry. Co do posiłku to wielkich możliwości nie ma, trzeba podjąć rozmowy ze Szkołą Policji w Katowicach czy przygotowaliby nam catering w postaci grochówki, kawy i ciasta. Możemy się zwrócić do Prezydenta Katowic z prośbą o zasponsorowanie tego ciasta i kawy.

Głos zabrał Piotr Stypa, który powiedział, że trzeba skalkulować koszty zorganizowania obchodów w takiej formie.

Następnie glos zabrał Mieczysław Skowron, przedstawił przygotowany przez siebie projekt koncepcji obchodów 30-lecia w Szkole Policji w Katowicach(stanowi załacznikdo niniejszej notatki), ponieważ tam wcześniej organizowano obchody 25-lecia powstania SEiRP w Katowicach oraz uroczystości związane z nadaniem Sztandaru ZW SEiRP. Przypomniał nam wszystkim, że czasu pozostało mało, więc trzeba się spieszyć.

Głos zabrał Piotr Stypa i oświadczył aby omówić ilość osób zaproszonych abyśmy mieli jasność co do ilości miejsc do przygotowania.

Głos zabrał Bogdan Żabiński, aby zastanowić się co do wyboru miejsca, ponieważ Szkoła Policji według niego byłaby lepszym miejscem z uwagi na możliwość przygotowania posiłku, przeprowadzenia apelu, musztry.

Henryk Mikosz również wyraził akces co do przygotowania obchodów w Szkole Policji w Katowicach.

Ewa Macek wyjaśniła, że do końca listopada musimy dać odpowiedź prezydentowi miasta Katowice Krupie, jaką podjęliśmy decyzje co do miejsca, gdyż Urząd Miasta musi ująć w swoim grafiku obchodów wynajęcie nam Sali Miasto Ogrodów. Prezydent Miasta zobowiązał się przydzielić nam granta do przygotowania uroczystości, bez względu na to, gdzie zorganizujemy obchody.

Bogdan Żabiński poprosił o przeprowadzenie głosowania co do wyboru miejsca.

 

Pod głosowanie poddano :

 

 • Miasto Ogrodów” w Katowicach – za 2 osoby, przeciw – 6 osób

 • Szkoła Policji w Katowicach – za 6 osób, przeciw – 2 osoby

 

Ostatecznie wybrano na przeprowadzenie uroczystości obchodów 30-lecia Szkołę Policji w Katowicach.

Padła propozycja zaproszenia na uroczystości dzieci i zrobić dla nich pokaz pracy psów policyjnych, co jeszcze uatrakcyjni uroczystość.

 

Omówiono listę gości do zaproszenia :

 1. Prezes ZG SEiRP w Warszawie – Antoni Duda

 2. Poczet Sztandarowy ZG SEiRP w Warszawie – 3 osoby

 3. Prezydent FSSM RP – Zdzisław Czarnecki

 4. Honorowy Prezes ZG – Henryk Borowiński

 5. Honorowy Prezes ZOW SEiRP Katowice – Piotr Stypa

 6. Przewodniczący WKR SEiRP w Katowicach – Krzysztof Debudaj

 7. Prezesi 30 Kół SEiRP woj. śląskiego

 8. Dwuosobowe delegacje z Kół SEiRP woj. śląskiego

 9. Poczet sztandarowy ZOW SEiRP – 3 osoby + 1 zapasowy

 10. Komendant Główny Policji gen.insp. Jarosław Szymczyk

 11. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Roman Rabsztyn

 12. I- szy Z-ca K-dta Woj. Policji w Katowicach – insp. Marcin Krzystyniak

 13. Z-ca K-dta Woj. Policji w Katowicach – insp. Dominik Łączyk

 14. Z-ca K-dta Woj. Policji w Katowicach – insp. Artur Bednarek

 15. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Rafał Kochańczyk

 16. Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka

 17. Z-ca K-dta Szkoły Policji w K-cach – mł.insp. Gabriela Socha

 18. Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek

 19. Naczelnik Wydziału Gabinetu K-dta Woj. Policji w K-cach nadkom. Marcin Budzich

 20. Naczelnik Wydziału Teleinformatyki KWP w K-cach

 21. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP Katowice

 22. Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji - 32

 23. Przewodniczący Komisji Socjalnej emerytów i rencistów Policji – podinsp.. Krzysztof Szala

 24. Specjalista Wydz. Bezp. Informacji KWP Katowice – asp.szt. Tomasz Pytlik ?

 25. Kapelan Policji ks. Joachim Gondro

 26. Emeryt - były Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. dr w st. spocz. Krzysztof Justyński

 27. Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek

 28. Marszałek Wojewódzka Śląskiego Jakub Chełstowski

 29. Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Jan Kawulok

 30. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa

 31. Wiceprezydent Katowic Jerzy Woźniak

 32. Delegacja związku Emerytów Policyjnych z Cech – 3 osoby

 33. Balt Marek – Europoseł Parlamentu Europejskiego (Lewica)

 34. Kołodziej Ewa – posłanka na sejm (KO)

 35. Suchoń Mirosław – poseł na sejm (Polska 2050)

 36. Rozenek Andrzej – poseł na sejm (Lewica)

 37. Morawska-Stanecka Gabriela – wicemarszałkini senatu (Lewica)

 38. Budka Borys – poseł na sejm (KO)

 39. Poseł z PIS - Poloczek

 40. Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy WP – Prezes płk. Andrzej Dul

 41. Prezes Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP im. 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK, ul. Francuska 30 p. 027:

40-028 Katowice płk pilot Zbigniew Dąbrowski

 1. p.o. Przewodniczący ZW NSZZP Michał Szczęśniak

 2. Krajowy Związek Emerytów i Rencistów SW Koło Terenowe w Katowicach

Przewodniczący Zarządu mjr w st.spocz. mgr Stanisław Jaguś

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”, Katowice ul. Lompy 19 – Prezes Teresa Bracka

 2. Krajowy Związek Pracowników Policji – Przewodnicząca Danuta Hus

 3. Wojewódzki Związek Pracowników Policji – Przewodnicząca Alicja Zając

 4. Grudzień Wilhelm – Honorowy Przewodniczący GKR W-wa

 5. Prezes ZG Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej – Sławomir Matusewicz

 6. Prezes ZOW SEiRP Kraków

 7. Prezes ZOW SEiRP Opole

 8. Prezes ZOW SEiRP Łódź

 9. Prezes ZOW SEiRP Kielce

 10. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Roman Szłapa

 

Głos zabrał Mieczysław Skowron i zaproponował aby zaprosić także Kapelana Będzińskiej Policji ks. Andrzeja Stępień z Diecezji Sosnowieckiej, który jest bardzo zaangażowany we współpracę z emerytami policyjnymi, opiekuje się ich grobami. Po dyskusji jednak pozostało, że zostanie zaproszony tylko Kapelan ks. Joachim Gondro.

Ustalono, że musimy zabezpieczyć dwa składy pocztu sztandarowego + 1 zapasowy członek pocztu, a więc 7 osób do sztandaru. Z uwagi na nieobecność informację przekazać odpowiedzialnemu za sztandar Adamowi Zioło.

 

Współorganizatorami obchodów będą Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach.

 • Wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach z prośba o objęcie honorowym patronatem obchodów XXX SEiRP w Katowicach.

 

Wytypować osoby do Komitetu Honorowego :

 

 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach

 • Prezes ZG SEiRP w Warszawie

 • Wojewoda Śląski

 • Marszalek Województwa Śląskiego

 • Prezydent Miasta Katowice

 

Przygotować pisma do Komendanta Wojewódzkiego Policji o objęcie patronatem honorowym obchodów i pisma do w. wym. osób z zaproszeniem do Komitetu Honorowego organizującego obchody.

 

Głos zabrał Bogdan Żabiński z propozycja aby Mieczysław Skowron zajął się organizacją medali okolicznościowych na 30-lecie . Po dyskusji do przygotowania projektu medalu i załatwienia spraw z medalem u producenta w Mysłowicach wytypowani zostali : Ryszard Mędrzyk i Mieczysław Skowron. Co do ilości medali do zamówienia to zostaną one wręczone najważniejszym gościom . Dla pozostałych uczestników można ewentualnie zamówić małe proporczyki po 10,00.

 

Głos zabrał Piotr Stypa w sprawie wybory delegacji do Komendanta Szkoły Policji w Katowicach celem omówienia spraw związanych z obchodami 30-lecia.

Wytypowano :

 • Ryszard Medrzyk

 • Ewa Macek

 • Henryk Mikosz

Termin zostanie uzgodniony z sekretariatem Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

 

Głos zabrała Sylwia Romaniuk w sprawie wystąpienia do ZG SEiRP w Warszawie

o dofinansowanie uroczystości obchodów 30-lecia ZOW SEiRP w Katowicach.

Po dyskusji do przygotowania pisma do ZG oraz pism do wytypowanych osób o patronat honorowy oraz udział w komitecie honorowym została zobligowana Sylwia Romaniuk.

 

W pierwszej kolejności trzeba spotkać się z Komendantem Szkoły Policji w Katowicach aby ustalić konkretny termin organizacji uroczystości obchodów 30-lecia.

Mając wyznaczony termin należy umówić się kolejno na spotkania z Komendantem Wojewódzkim Policji oraz Naczelnikiem Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach oraz kolejno z Prezydentem Miasta Katowice, Wojewodą, Marszałkiem Województwa Śląskiego itd.

 

Następnie głos zabrał Ryszard Mędrzyk w sprawie ewentualnego zapewnienia noclegów dla osób przyjezdnych z dalszych odległości oraz dodatkowego poczęstunku dla VIP-ów. Wszystko będzie uzależnione od tego jakimi funduszami będziemy dysponowali, czy Szkoła Policji przygotuje grochówkę , kawę, herbatę, ciasto i napoje we własnym zakresie czy sami będziemy musieli pokryć koszty. Dlatego dodatkowy obiad trzeba omówić w późniejszym czasie. Trzeba się także zastanowić jak to zorganizować technicznie.

 

Skarbnik Krystyna Rogala została zobowiązana do przygotowania kosztorysu, wyliczenia jakim budżetem będziemy dysponować na organizację 30-lecia.

 

Biorąc pod uwagę poprzednie spotkanie należy pamiętać o następujących punktach :

 

 • wytypować osoby do wyróżnień różnego typu, odpowiednio wcześniej wystąpić do Prezesów Kół o wytypowanie przedstawicieli kół do wyróżnienia podczas obchodów

 • przygotować rys historyczny w nawiązaniu do obchodów XXV lecia.

 • Wystąpić do Sejmiku Śląskiego o wyróżnienia odpowiednio wcześniej aby wręczyć je na obchodach

 • Rozważyć uczestnictwo mediów i zwrócić się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem

 • Opracować wzór zaproszenia

 

Przygotowania do obchodów XXX omówić na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach w dniu 28.07.2021 r.


 

Sporządziła: Sylwia Romaniuk


Projekt i wykonanie: InforpolNET