Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w dniu 08.09.2020R.r.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP W KATOWICACH w dniu 08.09.2020R.r.

Dnia 8.09.2020 roku odbędzie się Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach podczas którego będą poruszane poniżej przedstawione w „Porządku ….” Tematy.

PORZĄDEK

POSIEDZENIA ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SEiRP

W KATOWICACH w dniu 08.09.2020R.r.

 1. Przywitanie członków ZW i zaproszonych gości w osobach . podinsp.. Krzysztof Szala, Krzysztof Debudaj

 2. Uczczenie minutą ciszy naszych kolegów i koleżanek należących do Stowarzyszenia, którzy odeszli w 2020 r. na wieczną wartę oraz policjantów, którzy odeszli w czasie pełnienia służby.

 3. Wystąpienie przewodniczącego Komisji Socjalnej KWP Katowice.

 4. Powołanie sekretarza posiedzenia – Grażyna Waryszak,

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków : Ewa Macek, Edward Krzysztofik, Jacek Przybylak,

 6. Omówienie zagadnienia związanego z podjęciem Uchwały i wystąpieniem do ZG SEiRP w Warszawie o odwołanie zawieszeniem członkostwa i nie wychodzenia w przyszłości ze struktur FSSM RP.

 7. Omówienie zagadnienia i Podjęcie Uchwały w sprawie dofinansowania Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego PN. „Jesień pod Pilskiem” pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice.

 8. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania wyjazdu integracyjnego w dniach 11-13.09.2020r. z powodu braku zainteresowania uczestników. Wybór nowego miejsca i terminu.

 9. Podjęcie Uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania regulaminów Działania Kół Nr 16 w Piekarach Śląskich i nr 28 w Skoczowie.

 10. Omówienie aneksu do Uchwały Nr 9/2020r. z dnia 09.06.2020r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Regulaminów Kół :Bytom, Rybnik ,Katowice, Mysłowice, Sosnowiec, Myszków, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Będzin.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zakończenie posiedzenia.

 

Tematy, które wynikną w trakcie posiedzenia ze strony ZOW lub ze strony Prezesów Kół, czy też WKR zostaną omówione w ramach wolnych wniosków.

 

PREZES

ZARZĄDU ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO

SEIRP W KATOWICACH

/-/ RYSZARD MĘDRZYK


Projekt i wykonanie: InforpolNET