ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Polemiki, opinie i przemyślenia...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     Mieczysław Skowron: List do Koleżanek i Kolegów Delegatów na Wojewódzki Zjazd    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Mieczysław Skowron: List do Koleżanek i Kolegów Delegatów na Wojewódzki Zjazd

Szanowni Delegaci na Wojewódzki Zjazd Delegatów SEiRP w Katowicach!

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Członkowie naszego Stowarzyszenia!

 

Za kilka dni – jak powszechnie wiadomo w naszym środowisku – odbędzie się Wojewódzki Zjazd Delegatów naszego Stowarzyszenia. To doniosłe i ważne wydarzenie w środowisku emerytów i rencistów policyjnych naszego województwa.

Na tym Wojewódzkim Zjeździe Delegatów zakończymy kampanię wyborczą. Wybierzemy władze wojewódzkie Stowarzyszenia.

Zdaję sobie sprawę, że w ostatnim okresie czasu sytuacja w Rzeczypospolitej Polskiej pod względem politycznym uległa diametralnej zmianie, niestety nie na korzyść dla określonej grupy emerytów i rencistów, związanych mniej lub bardziej z naszym Stowarzyszeniem.

Nie mniej jednak nasze Stowarzyszenie bez względu na wszystko, co wydarzyło się w ciągu ostatnich lat musi się zmieniać, musi odpowiadać na wyzwania, musi zmierzać ku nowoczesności, nie może tkwić w tzw. zastygłym marazmie przeszłości.

Szanując wszystkich członków naszego Stowarzyszenia, a w szczególności tych, którym na sercu leży przyszłość i szeroko rozumiane dobro naszej organizacji, wyrażam pogląd, że na czele władz każdego szczebla naszego Stowarzyszenia winni stanąć ludzie o nieposzlakowanej przeszłości tak w sensie służbowym jak i osobistym, o znaczącym dorobku zawodowym, z odpowiednim doświadczeniem w działalności w ramach Stowarzyszenia.

Tym samym, na czele Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach powinien stać człowiek o rodowodzie policyjnym, który wraz z Zarządem udźwignie problemy w okresie niełatwej, najbliższej kadencji.

To jak postąpimy, jak wybierzemy zależy tylko i wyłącznie od nas Delegatów. Wybór, którego dokonamy będzie skutkował na przyszłość, na kondycję naszej śląskiej organizacji i nie tylko. Uważam, że powinniśmy kierować się pozytywnymi emocjami, powinniśmy w niełatwych przecież czasach – mimo różnego podejścia do pewnych problemów – zabiegać o jedność i dobro naszej organizacji, o jej rozwój i przyszłość. Co i jak będzie, niebawem się okaże.

Niestety z przykrością zauważam, że od pewnego czasu na poziomie naszego województwa, w tym niektórych organizacji terenowych widać i słychać o tworzeniu się różnego rodzaju układów nieformalnych, swoistego rodzaju koterii, zbierania ”haków” zmierzających do osiągnięcia tzw. sukcesu wyborczego, a tym samym - jak głoszą – do „wycięcia”, czy też „ogrania” tych, z którymi dla osiągnięcia tzw. doraźnych celów, nie jest im po drodze. Podobnie było ponad 4 lata temu.

Praca na rzecz Stowarzyszenia to czysty wolontariat, to pasja ludzi, którzy potrafią i chcą coś pozytywnego uczynić na rzecz i dla dobra drugiego człowieka w imię szeroko rozumianej zasady solidarności międzyludzkiej: jeden z drugim, jeden dla drugiego, nigdy jeden przeciw drugiemu… .

Warto w tym momencie odwołać się do nauki zajmującej się organizacją i zarządzaniem, z której wynika, że wszelkie grupy nieformalne powstające w organizacji, wcześniej lub później prowadzą do poważnych problemów, a konsekwencji do upadku organizacji. Warto o tym pamiętać.

Jeżeli ci wszyscy i ich mentorzy, którzy tak postępują aspirując do władz Stowarzyszenia, niech najpierw pokażą realny do realizacji w obecnych warunkach program działania na najbliższe, kolejne lata, program mający za podstawę zapisane szeroko w statucie cele Stowarzyszenia.

Na zakończenie pragnę zauważyć, że to jednak – mimo wszystko – delegaci, a nie „doraźne koterie”, w sposób świadomy i nieskrępowany zdecydują o przyszłości naszego Stowarzyszenia na poziomie wojewódzkim i nie tylko, co daję wszystkim zainteresowanym pod rozwagę. Bądźmy mądrzy przed szkodą.

 

Łączę wyrazy szacunku i poważania,

Mieczysław Skowron

/delegat na Woj. Zjazd Delegatów z Koła Nr 27 w Mysłowicach/

Tel. kont. 600 240 580; E-mail: skow.miet@poczta.fm

 

Mysłowice, 17 maja 2018 r.

 


Projekt i wykonanie: InforpolNET