ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     JASTRZĘBIE ZDRÓJ: Zebranie sprawozdawczo- wyborcze 2018.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

JASTRZĘBIE ZDRÓJ: Zebranie sprawozdawczo- wyborcze 2018.
Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Koła nr 13 w Jastrzębiu Zdroju.
W dniu 20 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w restauracji „ Hawana„ odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kola nr 13 SEiRP w Jastrzębiu-Zdroju po upływie kadencji Zarządu w latach 2014-2018. Na zebranie licznie przybyli członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia , oraz opiekun Naszego Koła Edward Krzysztofik z Katowic. Na stan 54 członków uprawnionych do głosowania, przybyło 35 , co pozwoliło na przeprowadzenie zebrania w pierwszym terminie. Przed rozpoczęciem zebrania minutą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów , którzy odeszli do wieczności. Część robocza zebrania przebiegła bardzo sprawnie. Po wysłuchaniu sprawozdań z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za minioną kadencję , a także krótkiej, ale rzeczowej dyskusji – ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Do nowych władz Koła został wybrany skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybrano także delegatów na Zjazd Wojewódzki. Po części oficjalnej zebrania zaproszono wszystkich zebranych na wspólny poczęstunek, pod czas, którego został odczytany list od kolegi Ryszarda W. ,który w dalszym ciągu obraża członków Zarządu naszego Koła mając nieuzasadnione pretensje. Nie miej tym przykrym akcentem nasze zebranie zakończyło się w miłej atmosferze.
Nowo wybrany Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:

Bogdan Żabiński  - Prezes
Michnik Roman - Pierwszy wiceprezes
Szmidt  Józef - Wiceprezes
Andrzej Miąsik - Skarbnik
Edward Gawron - Sekretarz
 Ireneusz Baradziej -  Członek
Skład Komisji Rewizyjnej:

Lech Zieliński  - Przewodniczący
Piotr Krym - Sekretarz
Mariusz Wulczyński - Członek
 Delegatami na Wojewódzki Zjazd Delegatów z Koła nr 13 SEiRP w Jastrzębiu-Zdroju zostali:

Józef Szmidt
Piotr Krym
Bogdan Żabiński
 
Opracowała: R.Ż.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET