Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     IX Krajowe Zebranie Delegatów SEiRP    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

IX Krajowe Zebranie Delegatów SEiRP

IX  Krajowe Zebranie Delegatów  SEiRP

 

18 maja 2023 roku w Rąbieniu k/ Łodzi odbyło się Krajowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

W Zebraniu wzięło udział 62 delegatów na 69 uprawnionych. Z województwa śląskiego uczestniczyli delegaci: Piotr Budzyń, Edward Lesiewicz, Ewa Macek, Andrzej Makowski, Sylwia Romaniuk i Mieczysław Skowron. W Zebraniu z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć delegat Krzysztof Kwiatkowski.

Nasi delegaci wykazali się dużą aktywnością, uczestnicząc w komisjach: Kol. Sylwia Romaniuk w Komisji Mandatowej, Kol. Edward Lesiewicz w Komisji Uchwał i Wniosków, Kol. Andrzej Makowski w Komisji Wyborczej.

Podczas Zebrania prezes Zarządu Głównego, Antoni Duda podsumował 4 lata upływającej kadencji, zaznaczając na nietypowość tego okresu czasu, który był zdeterminowany wspieraniem naszych Koleżanek i Kolegów skrzywdzonych drugą ustawą represyjną, a także co nie jest bez znaczenia, pandemią COVID 19.

Prezes Zarządu Głównego do najważniejszych spraw, które będą w szczególności przedmiotem zainteresowania, zaliczył: zmiana ustawy z 16 grudnia 2016 roku tzw. „represyjnej”; obywatelski projekt ustawy tzw. „Renty wdowiej”; kwestia podwójnej emerytury z  ZER  i  ZUS. Prezes, jako poważny problem wskazał sytuację w mazowieckim Stowarzyszeniu, gdzie nie odbyło się Wojewódzkie Zebranie Delegatów.

W czasie dyskusji oprócz wskazanych priorytetów j. w.  wskazywano m. in. na potrzebę ponownego podziału składki statutowej w proporcji 60 do 40 %  na korzyść kół, ewentualnego powrotu Stowarzyszenia do FSSM  RP, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop itp. Głos w dyskusji ze strony delegatów z woj. śląskiego zabrali: Kol. Ewa Macek                  i Mieczysław Skowron, który ponadto przekazał obszerny materiał do protokołu.

Podczas Zebrania w głosowaniu jawnym wybrano prezesa Zarządu Głównego w osobie Antoniego Dudy, który nie miał kontrkandydatów. W głosowaniu tajnym wybrano     6 osób (8 kandydatów) do Prezydium Zarządu Głównego, w tym Mieczysława Skowrona, które ukonstytuuje się najprawdopodobniej w czerwcu b.r. podczas pierwszego posiedzenia. Wybrano również członków  Głównej Komisji Rewizyjnej.

W końcowej części Zebrania na tle sztandaru Zarządu Głównego wręczono wyróżnienia  zasłużonym członkom Stowarzyszenia, w tym Certyfikaty zaświadczające          o wpisie do Honorowej Księgi Zasłużonych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

 

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcia: Sylwia Romaniuk i organizatorzy Zebrania.

 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET