Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kół terenowych...    /     Cieszyn koło nr 26. Zebranie Sprawozdawczo -wyborcze.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Cieszyn koło nr 26. Zebranie Sprawozdawczo -wyborcze.

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie.

                                 W dniu 12 sierpnia 2022 r w Cieszynie, odbyło się Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze w Kole nr 26 E i R P .W zebraniu uczestniczyło 40 członków Koła tj. 55,3 % stanu ilościowego członków Koła, a także zaproszeni goście w osobach : insp. mgr Jacek Stelmach - Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie oraz Bogdan Żabińskiopiekun Koła z ramienia Zarządu Oddziału Wojewódzkiego S E i R P w Katowicach. Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ostatnim czasie dwóch koleżanek i kolegi . Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zebranie prowadził ustępujący Prezes Zarządu Koła -Józef Hanzel, który przedstawił Porządek Zebrania i Regulamin obrad. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła za lata kadencji -2018-2022. Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes Hanzel złożył podziękowania dla Komendanta Powiatowego Policji za dotychczasową współpracę i udzielaną pomoc. Podziękował również wszystkim członkom Zarządów , którzy w dotychczasowej 15 letniej kadencji Koła pracowali na rzecz środowiska emerytów policyjnych. Podziękował również wszystkim członkom Koła za współpracę oraz angażowanie się w pracę Koła i jego rozwój. Z kolei skarbnik Koła - Jolanta Ciemała przedstawiła stosowne sprawozdania finansowe, a Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła - Józef Gorzelany sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej, wnioskując jednocześnie u udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu, które faktycznie zostało udzielone jednogłośnie. W części wyborczej dokonano wyboru nowych władz Zarządu Koła w składzie : - KRZYSZTOF KOBIELUSZ - Prezes, MARIUSZ KRZYŻANEK - W-ce Prezes, URSZULA HANZEL - Sekretarz, JOLANTA CIEMAŁA- Skarbnik oraz JÓZEF HANZEL i BOGUMIŁA SZLAUER- Członkowie Zarządu. Wybrano również Komisję Rewizyjną Koła w składzie: JÓZEF GORZELANY -Przewodniczący, JANUSZ PICHA -W-ce Przew, i MARIA FARANA -Seklretarz. W dalszej części odbyła się dyskusja oraz przedstawiono Plan Pracy na rok 2022, przyjęto również stosowne Uchwały.                                                                                                           Na zakończenie części roboczej zaproszeni goście złożyli podziękowania dla ustępującego Zarządu, za włożony wkład pracy na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Złożono również życzenia dla nowo wybranego Zarząduprzede wszystkim sukcesów w tej pracy społecznej, dalszej integracji środowiska emerytów policyjnych . Pan Komendant w swoim wystąpieniu dodatkowo zadeklarował chęć współpracy i pomocy dla wybranego Zarządu, tak jak do tej pory. Druga część spotkania , już z udziałem rodzin i sympatyków poświęcona była obchodzonym ostanio świętom , a to Dzień Seniora Policyjnego oraz Święta Policji. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego obiadu i wspólnej biesiady. Całe spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.

Tekst J. Hanzel/ Zdjęcia K. Kobielusz

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET