Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     Uroczyste posiedzenie ZOW SEiRP w Katowicach 13 grudnia    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Uroczyste posiedzenie ZOW SEiRP w Katowicach 13 grudnia

Uroczyste posiedzenie ZOW SEiRP w Katowicach

13 grudnia w sali Kasyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się zaplanowane wcześniej posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych (SEiRP) , które podzielono na tzw. część uroczystą i część roboczą.

W części uroczystej, oprócz członków Zarządu Wojewódzkiego i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, udział wzięli zaproszeni goście, w tym m. in.:

- Urszula Koszutska, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego,

- inspektor Mariusz Krzystyniak, I Z - ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,

- inspektor Gabriela Socha, Z - ca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach,

- mł. inspektor Dariusz Kwieciński, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP,

- Antoni Duda, Prezes Zarządu Głównego SEiRP,

- Sławomir Matusewicz, Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,

- podinspektor Krzysztof Szala, Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP,

- komisarz Karolina Szlęzak, Z - ca N - ka Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji,

- Ks. Joachim Gondro, Kapelan Policji woj. śląskiego,

- Aga Luboń, Kierownik ZER MSWiA w Katowicach,

- Zuzanna Geilke, Przewodnicząca Śląskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

i zarazem Przewodnicząca Śląskiej Rady ds. Seniorów,

- Piotr Stypa, Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach,

- przedstawiciele związków zawodowych przy KWP w Katowicach,

- przedstawiciele związków emerytów i rencistów służb mundurowych woj. śląskiego.

Po przywitaniu zebranych przez Mieczysława Skowron, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach, uczczono chwilą ciszy Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli na tzw. „wieczną służbę” oraz Policjantów, którzy zginęli na służbie.

W dalszej części spotkania uhonorowano odznakami i dyplomami zasłużonych członków naszego Stowarzyszenia oraz osoby spoza Stowarzyszenia, które wyróżniają się w pracy na rzecz i dla dobra Śląskiego Stowarzyszenia oraz seniorów w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym:

- Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego wyróżniono Kol. Henryka

Mikosz i Kol. Jerzego Brudnickiego,

- Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego wyróżniono Panią komisarz

Karolinę Szlęzak, Pana podinspektora Krzysztofa Szala i Kol. Adama Zioło,

- Odznaką „Za Zasługi dla SEiRP” z Dyplomem wyróżniono Kol. Aleksandra Cegielskiego i Kol. Krzysztofa Buchacz.

- Honorową Odznaką Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

wyróżniono Panią komisarz Karolinę Szlęzak i Panią Zuzannę Geilke.

- Dyplomem wyróżniono Kol. Bogusława Gruszczyk

Wszystkim wyróżnionym złożono gratulacje i nagrodzono brawami, wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Po wystąpieniu zaproszonych gości i złożeniu sobie życzeń świąteczno – noworocznych, Ks. Kapelan Joachim Gondro przytoczył fragment Ewangelii na okoliczność nadchodzących świąt, odmówił krótką modlitwę, po czym przystąpiono do symbolicznego połamania się opłatkiem.

Po świątecznym posiłku, po przerwie przystąpiono do obrad w ramach zaplanowanej części roboczej zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Omówiono szereg spraw i problemów nurtujących środowisko emerytów i rencistów policyjnych, do których odniósł się m. in. Kolega Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP.

Ponadto przyjęto szereg istotnych uchwał z punktu widzenia funkcjonowania Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia.

Tekst: Mieczysław Skowron

Zdjęcia : Jerzy Romaniuk

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET