Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     KOMUNIKATY    /     ARCHIWUM    /     Rok 2019    /     DOŚĆ REPRESJI - 16 GRUDNIA 2019 r. W WARSZAWIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

DOŚĆ REPRESJI - 16 GRUDNIA 2019 r. W WARSZAWIE

DOŚĆ REPRESJI - 16 GRUDNIA 2019 r. W WARSZAWIE

 
  • sprawy federacji.komunikat

16 grudnia 2019 r.  mijają trzy lata od dnia hańby polskiego parlamentaryzmu.

 

 


. Dnia, w którym posłowie tzw. „zjednoczonej prawicy”, zabarykadowani w Sali Kolumnowej Sejmu RP, z pełną świadomością swojego bezprawnego działania, „uchwalili” zmianę ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), czyli tzw. „ustawę dezubekizacyjną”, nazywaną przez nas „represyjną”.

„Ustawę”, którą dla osiągnięcia politycznego celu złamano zasady prawa, obowiązującą Konstytucję RP i prawa obywateli RP.

„Ustawę”, którą urzędująca władza złamała umowy społeczne zawarte przez jej poprzedników.

„Ustawę”, która stosując zasadę odpowiedzialności zbiorowej, skazała tysiące polskich obywateli na starość w nędzy.

„Ustawę”, która stała się wyrokiem śmierci dla 59 z nich, nie rozumiejących niesprawiedliwości, jaka ich spotkała i nie mogących znaleźć w sobie dość sił, by walczyć o swoje prawa.

„Ustawę”, której bezprawność jest tak oczywista, że desygnowana przez partię rządzącą Prezes „Trybunału Konstytucyjnego” od dwóch lat boi się jej tknąć, bo albo pogrąży się sama, albo pogrąży swych politycznych mocodawców – autorów tego aktu bezprawia.

Od trzech lat, Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i organizacje w niej zrzeszone oraz byli funkcjonariusze i żołnierze objęci tą „ustawą”, wspólnie robimy wszystko, co jest możliwe, by prawda o tym akcie bezprawia dotarła do możliwie jak największej liczby Polaków. By wszyscy zrozumieli, że zgoda na bezprawne działania władzy wobec jakiejkolwiek grupy obywateli, oznacza zgodę na takie same działania wobec wszystkich.

I powoli, jak „kropla drąży skałę”, tak nasza walka z ustawą represyjną zyskuje coraz większe zrozumienie i poparcie społeczne. Dziś wspierają nas już nie tylko „zwykli obywatele”, którzy podpisywali się pod naszym obywatelskim projektem zmiany tego aktu bezprawia, odrzuconym przez Sejm poprzedniej kadencji już w pierwszym czytaniu. Dziś mamy poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich, opozycyjnych ugrupowań politycznych, mających swych przedstawicieli w Parlamencie RP i wielu pozarządowych organizacji obywatelskich, takich jak; Obywatele RP, KOD czy Obywatelski Toruń. Dlatego mamy nadzieję, że ustawę represyjną uda się usunąć z polskiego systemu prawnego drogą ustawodawczą. Jeśli to się nie uda, to na wymiar sprawiedliwości, zdemolowany przez rządzące dziś PiS, represjonowani funkcjonariusze i żołnierze raczej liczyć nie mogą.

Wielokrotnie apelowaliśmy do sędziów sądów okręgowych, by nie czekali (nie wiadomo jak długo) na wyrok „TK” w sprawie zgodności z Konstytucją RP tej „pseudoustawy” i w sprawach z odwołań od decyzji Dyrektora ZER MSWiA sami orzekali niezawiśle na podstawie Konstytucji RP, prawa Unii Europejskiej, własnej wiedzy, doświadczenia i w zgodzie z własnym sumieniem, do czego mają pełne prawo. Tego, niestety, podejmują się tylko nieliczni z nich. Większość, w obawie przed konsekwencjami dyscyplinarnymi, zawiesza postępowania i czeka na wyrok „TK”. Tymczasem od czasu „uchwalenia” ustawy represyjnej zmarło już ok. 1000 osób nią objętych, niedoczekawszy się sprawiedliwości. To musi uświadomić wszystkim Polkom i Polakom, jak marne są szanse zwykłego obywatela w walce o jego prawa z władzą, która przejęła kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości.

Przeciwko temu od miesiąca protestują, pikietując przed Sądem Okręgowym w Warszawie, członkowie Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa i wspierające ich setki byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, wystawiając solidarnościowe pikiety przed innymi sądami okręgowymi w kraju.

O tym wszystkim, o tej ogromnej niesprawiedliwości, która dotknęła tych, co często całe życie zawodowe poświęcili służbie Polsce, a dziś, odarci z godności, są skazani bez sądu na nędzną starość, krzyczymy od lat.

16 grudnia 2019 r., w trzecią rocznicę uchwalenia tego aktu bezprawia, jakim jest bez wątpienia ustawa represyjna, nasz głos musi zabrzmieć wyjątkowo donośnie.

Tego dnia FSSM RP organizuje w Warszawie całodzienną akcję protestacyjno-edukacyjną pod hasłem „DOŚĆ REPRESJI”.

16 grudnia 2019 r. odbędą się:

w godz. 9:00 - 10:00 – Pikieta przed siedzibą Sądu Okręgowego w Warszawie na ulicy Płockiej – będzie to zakończenie trwającego przez ponad miesiąc protestu członków ZBFSOP.

w godz. 10:30 - 14:00 - Konferencja w Parlamencie RP nt. "Ustawa z 16 grudnia 2016 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…” – ocena skutków. Możliwość zmiany", zorganizowana przez klub parlamentarny LEWICA przy udziale FSSM RP.

w godz. 14:30 - 16:30 - Zgromadzenie publiczne pod Sejmem RP, podczas którego nastąpią: projekcja filmu  "Listy Śmierci", zapoznanie zgromadzonych z wnioskami i postanowieniami Konferencji nt. " Ustawa z 16 grudnia 2016 r. „o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy…” – ocena skutków. Możliwość zmiany"" oraz wystąpienia przedstawicieli opozycji parlamentarnej, organizacji pozarządowych i środowiska mundurowego.

w godz. 17:00 - 18:00 - Msza św. w Katedrze Polowej WP w intencji ofiar "ustawy represyjnej".


Koleżanki i Koledzy Represjonowani!!!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, która odarła Was z godności i praw słusznie nabytych, że będziecie o nie walczyć do końca, do zwycięstwa! Że tego nauczyła Was służba praworządnej Polsce!
Pokażcie też wszystkim tym, którzy o Wasze prawa walczą, że jesteście tego warci!
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

Koleżanki i Koledzy Mundurowi!!!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, że nie zgadzacie się na to, by służba dla Polski podlegała odpowiedzialności zbiorowej i wyłącznie politycznym osądom sprawujących (czasowo) władzę! 
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

Polki i Polacy!!! Nasi sympatycy i nie tylko!
Pokażcie wszystkim, a zwłaszcza obecnej władzy, że nie godzicie się na łamanie praw jakiejkolwiek grupy społecznej czy zawodowej, a zwłaszcza na łamanie podstawowych zasad prawa,  takich jak: zasada odpowiedzialności indywidualnej za popełnione czyny i zasada niedziałania prawa wstecz.
Przyjdźcie 16 grudnia 2019 r. pod Sejm!

16 grudnia 2019 r. razem pokażmy, że pojęcia "prawo i sprawiedliwość" rozumiemy dosłownie i zupełnie inaczej niż partia dziś rządząca, która wzięłą je na swe sztandary.

Zdzisław Czarnecki
Przewodniczący FSSM RP


Projekt i wykonanie: InforpolNET